Program

28. 11. 2017

PRO EDUCO TALKS!

Otváracia konferencia 11. ročníka medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO.

názov konferencie: Východ nie je EXIT
dátum a miesto: utorok, 28.11. 2017, Kasárne Kulturpark, Košice
forma: panelové diskusie
moderuje: Aneta Parišková
LIVE online streaming
renomovaní spíkri, experti a hostia zo SR i zahraničia

Od 8.00 | Registrácia účastníkov
8.45 | Otvorenie konferencie

9:00 | Panel / 1

Východ nie je EXIT
- história, príčiny, dôsledky i súčasný stav odlivu mladej generácie z východu Slovenska
- dlhodobé trendy, rozhodujúce faktory, globálne a lokálne vplyvy a budúci vývoj konfrontácia so zahraničím,
- príklady funkčných riešení na Slovensku

10:00 | Panel / 2
Marketing regiónu a škôl na východe Slovenska
- potenciál a imidž regiónu východného Slovenska  (Košíc, Prešova...) ako miesta pre kvalitný život mladých ľudí
- ako kvalita a marketing školy ovplyvňuje rozhodnutie zostať alebo odísť
- príklady škôl, ktoré fungujú ako úspešné značky

11:40 | Panel / 3
Výzvy a šance po návrate domov
- môžu rodinné, sociálne a kultúrne väzby konkurovať úspešnému pracovnému uplatneniu v zahraničí?
- očakávania a stereotypy v myslení mladých ľudí
- príklady globálnych projektov realizovaných z regiónu

Viac sa dočítate na stránke vychodniejeexit.sk

 

29. 11. 2017

9:30 | Smart University
Kolektív Technickej univerzity v Košiciach

9:45 | Pathfinder - robotická aplikácia
Ing. Ján Bačík, PhD., Ing. František Ďurovský, PhD., Ing. Milan Biroš
- Pilotný projekt automatizácie nemocničnej logistiky je výsledkom spolupráce Katedry elektrotechniky a mechatroniky FEI TU, technologickej spoločnosti Photoneo a Nemocnice Košice-Šaca. Vznikol na základe dlhoročných skúseností v oblasti mobilnej robotiky a výzvy zapojiť sa do súťaže 4th European Industrial Ethernet Award. Cieľom projektu bolo vyvinúť inteligentný autonómny mobilný robot, ktorý by zabezpečoval automatizovanú distribúciu liekov a zdravotníckeho materiálu v rámci nemocničného bloku a tým prispel k zníženiu pracovného zaťaženia nemocničného personálu. Jedná sa o jedinečný systém nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Projekt v rámci súťaže vybojoval 2. miesto z 27 prihlásených európskych krajín.

10:00 | Aj na strednej škole môžeš vyvinúť aplikáciu
Patrik Konrády & SZŠ Kukučínova Košice

10:15 | Čaviarnička
Kolektív žiakov ZŠ Drábova 3 v Košiciach pod vedením PaedDr. Jána Gálla
- Čaviarnička Drabka je projektom žiackej školskej rady na Základnej škole Drábova 3 v Košiciach. Tento projekt začal svoju históriu v roku 2015. Hlavným cieľom Čaviarničky je dvakrát do mesiaca priniesť do školy zdravé a chutné potraviny a sladké domáce pohostenie. Každý mesiac si niektorá trieda prichystá pohostenie, ktoré ponúka za symbolické ceny. Samozrejme, ako hovorí názov, v prvom rade varíme chutný čajík a kávu, ktoré ponúkame aj na každom rodičovskom združení či školských akciách Výťažok putuje do triedneho fondu triedy, ktorá prichystala Čaviarničku. Časť výťažku prepadá v prospech nášho projektu. Z týchto peňazí si zabezpečujeme zariadenie a kuchynské potreby. V roku 2016 sme sa presunuli z chodby do skutočnej miestnosti - našej knižnice. Za dvojročné fungovanie sme získali veľkú podporu z niekoľkých organizácií a sponzorov - Rádio Košice, o.z. Lampášik, Fond zdravia mesta Košice a mnohé iné, vďaka ktorým sme zrenovovali aj malú kuchynku a novú, oddychovú časť. Čaviarnička sa stala neoddeliteľnou súčasťou našej školy. Navštevujú ju žiaci, predávali v nej aj rodičia či učitelia. Snažíme sa stále zlepšovať a prinášať úsmev tým, ktorí našu radosť navštívia. Ďakujeme pani riaditeľke za obrovskú podporu a vám za pozvanie :) Nazdravie!

10:30 | Chceš byť múdry, chceš byť in? IT zručnosť hrá dnes prím.
RNDr. Adriana Bariová

11:00 | Uchádzaj sa o štipendium - zaži štúdium v zahraničí
SAIA - Zuzana Kalináčová

11:30 | Pracujem a študujem zároveň. Ako na to?

12:00 | Študuj čo ťa baví na Trenčianskej univerzite
Trenčianska univerzita - Mgr. Petra Rendková

12:30 | Študentský vynález v boji proti kliešťom
Kolektív študentov z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove pod vedením RNDr. Miriam Feretovej

13:00 | Motivácia (Motywacja)
The Academy of Hotel Management and Catering, Poznaň, Poľsko

14:00 | ORIFLAME - spoločnosť, ktorá plní sny
ORIFLAME - Ing. Patricia Červená


30. 11. 2017

9:30 | Smart University
Kolektív Technickej univerzity v Košiciach

10:00 | Pracujem a študujem zároveň. Ako na to?

10:30 | Prečo študovať prírodné vedy v Bratislave?
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.

11:00 | Uchádzaj sa o štipendium - zaži štúdium v zahraničí
SAIA - Zuzana Kalináčová

12:00 | Študuj čo ťa baví na Trenčianskej univerzite
Trenčianska univerzita - Mgr. Petra Rendková

12:30 | Motivácia (Motywacja)
The Academy of Hotel Management and Catering, Poznaň, Poľsko