Program

Program pre rok 2018 uverejníme už čoskoro.Program 2017
28. 11. 2017

PRO EDUCO TALKS!

Otváracia konferencia 11. ročníka medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO.

názov konferencie: Východ nie je EXIT
dátum a miesto: utorok, 28.11. 2017, Kasárne Kulturpark, Košice
forma: panelové diskusie
moderuje: Aneta Parišková
LIVE online streaming
renomovaní spíkri, experti a hostia zo SR i zahraničia

Od 8.00 | Registrácia účastníkov
8.45 | Otvorenie konferencie

9:00 | Panel / 1

Východ nie je EXIT
- história, príčiny, dôsledky i súčasný stav odlivu mladej generácie z východu Slovenska
- dlhodobé trendy, rozhodujúce faktory, globálne a lokálne vplyvy a budúci vývoj konfrontácia so zahraničím,
- príklady funkčných riešení na Slovensku

10:00 | Panel / 2
Marketing regiónu a škôl na východe Slovenska
- potenciál a imidž regiónu východného Slovenska  (Košíc, Prešova...) ako miesta pre kvalitný život mladých ľudí
- ako kvalita a marketing školy ovplyvňuje rozhodnutie zostať alebo odísť
- príklady škôl, ktoré fungujú ako úspešné značky

11:40 | Panel / 3
Výzvy a šance po návrate domov
- môžu rodinné, sociálne a kultúrne väzby konkurovať úspešnému pracovnému uplatneniu v zahraničí?
- očakávania a stereotypy v myslení mladých ľudí
- príklady globálnych projektov realizovaných z regiónu

Viac sa dočítate na stránke vychodniejeexit.sk

 

29. 11. 2017

9:30 | Smart University
Kolektív Technickej univerzity v Košiciach

9:45 | Pathfinder - robotická aplikácia
Ing. Ján Bačík, PhD., Ing. František Ďurovský, PhD., Ing. Milan Biroš
- Pilotný projekt automatizácie nemocničnej logistiky je výsledkom spolupráce Katedry elektrotechniky a mechatroniky FEI TU, technologickej spoločnosti Photoneo a Nemocnice Košice-Šaca. Vznikol na základe dlhoročných skúseností v oblasti mobilnej robotiky a výzvy zapojiť sa do súťaže 4th European Industrial Ethernet Award. Cieľom projektu bolo vyvinúť inteligentný autonómny mobilný robot, ktorý by zabezpečoval automatizovanú distribúciu liekov a zdravotníckeho materiálu v rámci nemocničného bloku a tým prispel k zníženiu pracovného zaťaženia nemocničného personálu. Jedná sa o jedinečný systém nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Projekt v rámci súťaže vybojoval 2. miesto z 27 prihlásených európskych krajín.

10:00 | Aj na strednej škole môžeš vyvinúť aplikáciu
Patrik Konrády & SZŠ Kukučínova Košice
- BodyFix.io – mobilná aplikácia, ktorá diagnostikuje pohybový aparát na základe fotografickej snímky, ktorú človek bude môcť následne pomocou aplikácie zaslať terapeutovi vo svojom okolí. Cieľom je, aby každý človek s prístupom na internet mohol svoj problém prekonzultovať s odborníkom a mal všetky svoje zdravotné záznamy so sebou. Momentálne sme v inkubátore TUKE. Umiestnili sme sa medzi finalistami Slovak University StartUp Cup a Social Impact Awards. Plánujeme spolupracovať s STU v Bratislave a SZU v Banskej Bystrici. Na medzinárodnej súťaži o najlepší poster z oblasti medicíny, ktorú vyhlásil AGEL a.s. v rámci XI. Sympózia AGEL – Nové techniky a technológie v medicíne v októbri 2017 v Olomouci v Českej republiky sme získali 1. miesto v kategórii NELEKÁR. Patrik Konrády je žiakom 3. ročníka študijného odboru diplomovaný fyzioterapeut a už pred nástupom na štúdium sa zaujímal o zdravý životný štýl, urobil si masérsky kurz. Počas štúdia začal praxovať v súkromnom centre Liberta, kde sa venoval hlavne deťom s detskou mozgovou obrnou. Cvičeniu s deťmi sa venuje aj naďalej, zameriava sa na správne držanie tela a ploché nohy. Momentálne všetok svoj voľný čas trávi prácou na aplikácii Bodyfix.io.

10:15 | Čaviarnička
Kolektív žiakov ZŠ Drábova 3 v Košiciach pod vedením PaedDr. Jána Gálla
- Čaviarnička Drabka je projektom žiackej školskej rady na Základnej škole Drábova 3 v Košiciach. Tento projekt začal svoju históriu v roku 2015. Hlavným cieľom Čaviarničky je dvakrát do mesiaca priniesť do školy zdravé a chutné potraviny a sladké domáce pohostenie. Každý mesiac si niektorá trieda prichystá pohostenie, ktoré ponúka za symbolické ceny. Samozrejme, ako hovorí názov, v prvom rade varíme chutný čajík a kávu, ktoré ponúkame aj na každom rodičovskom združení či školských akciách Výťažok putuje do triedneho fondu triedy, ktorá prichystala Čaviarničku. Časť výťažku prepadá v prospech nášho projektu. Z týchto peňazí si zabezpečujeme zariadenie a kuchynské potreby. V roku 2016 sme sa presunuli z chodby do skutočnej miestnosti - našej knižnice. Za dvojročné fungovanie sme získali veľkú podporu z niekoľkých organizácií a sponzorov - Rádio Košice, o.z. Lampášik, Fond zdravia mesta Košice a mnohé iné, vďaka ktorým sme zrenovovali aj malú kuchynku a novú, oddychovú časť. Čaviarnička sa stala neoddeliteľnou súčasťou našej školy. Navštevujú ju žiaci, predávali v nej aj rodičia či učitelia. Snažíme sa stále zlepšovať a prinášať úsmev tým, ktorí našu radosť navštívia. Ďakujeme pani riaditeľke za obrovskú podporu a vám za pozvanie :) Nazdravie!

10:30 | Chceš byť múdry, chceš byť in? IT zručnosť hrá dnes prím.
RNDr. Adriana Bariová

11:00 | Uchádzaj sa o štipendium - zaži štúdium v zahraničí
SAIA - Zuzana Kalináčová

11:30 | Pracujem a študujem zároveň. Ako na to?

12:00 | Študuj čo ťa baví na Trenčianskej univerzite
Trenčianska univerzita - Mgr. Petra Rendková

12:30 | Študentský vynález v boji proti kliešťom
Kolektív študentov z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove pod vedením RNDr. Miriam Feretovej

13:00 | Motivácia (Motywacja)
The Academy of Hotel Management and Catering, Poznaň, Poľsko

13:30 | Spoznaj svet s Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach
prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

14:00 | ORIFLAME - spoločnosť, ktorá plní sny
ORIFLAME - Ing. Patricia Červená


30. 11. 2017

9:30 | Smart University
Kolektív Technickej univerzity v Košiciach

10:00 | Pracujem a študujem zároveň. Ako na to?
T-Systems Slovakia s.r.o.

10:30 | Prečo študovať prírodné vedy v Bratislave?
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.

11:00 | Uchádzaj sa o štipendium - zaži štúdium v zahraničí
SAIA - Zuzana Kalináčová

12:00 | Študuj čo ťa baví na Trenčianskej univerzite
Trenčianska univerzita - Mgr. Petra Rendková

12:30 | Motivácia (Motywacja)
The Academy of Hotel Management and Catering, Poznaň, Poľsko

13.00 | Prečo študovať na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach?
Doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD., Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach

13.30 | O našej univerzite
Kolektív Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

14.00 | Naše zdravie začína v ústach
MDDr. Jaroslav Ďurica, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach


9.30 -12.30 | Nestrácaj čas a rozbehni svoj biznis už počas školy!
Tím akceleračného programu, Národný projekt NPC, Salónik na 1. poschodí v Spoločenskom pavilóne

Registrujte sa TU.

- Príďte sa inšpirovať príbehmi mladých podnikateľov z Košíc, ktorí rozbehli svoj biznis už počas štúdia na vysokej škole. Aké boli ich začiatky a ako si postupne vybudovali úspešný biznis? Každý z našich hostí sa s vami podelí o svoju osobnú skúsenosť z rôznych oblastí podnikania.
Súčasťou programu bude okrem diskusie aj neformálny priestor po diskusii vyčlenený na bližšie zoznámenie sa s hosťami. Zároveň sa dozviete, aké formy podpory vám môže poskytnúť Národné podnikateľské centrum v Košiciach.