PROEDUCO 04. 12. 2019 - 05.12.2019

MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH VZDELÁVANIA

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Termín pre zaslanie prihlášky: 28. 10. 2019

Prihláška, ktorú vyplníte a záväzne potvrdíte Vám bude doručená na Váš e-mail. Prihlášku je potrebné opatriť pečiatkou, podpísať a následne zaslať poštou, resp. scan e-mailom. Prihláška sa stáva platnou až po jej potvrdení zo strany organizátora.
1.
OBJEDNÁVATEĽ
Identifikačné údaje
Fakturačné údaje
je platcom DPH
nie je platcom DPH
Kontaktná osoba na výstave:
Osoba zodpovedná za prevzatie objednaných služieb
2.
REGISTRAČNÝ POPLATOK
Registračný poplatok je povinný a zahŕňa organizáciu podujatia, jeho propagáciu, všeobecnú strážnu a požiarnu službu, priestorové osvetlenie a upratovanie priestorov, wifi, uverejnenie inštitúcie v zozname vystavovateľov a na webovej stránke podujatia, výtlačok katalógu vystavovateľov, vystavovateľský preukaz a 2 vstupenky na konferenciu Východ nie je EXIT.
60 €
3.
EXPOZÍCIA
6 m2 – (3x2)
9 m2 – (3x3)
12 m2 – (3x4)
15 m2 – (3x5)
iné
Prenájom výstavnej plochy
Prenájom plochy vrátane typového stánku
528 €
660 €
792 €
990 €
1056 €
1320 €
1320 €
1650 €
Prenájom výstavnej plochy
Prenájom plochy vrátane typového stánku
šírka: m x m x €/m 2= 0
(hĺbka expozície je fixná 3 m)
Typový stánok od organizátora v cene 110 Eur/m2 zahŕňa: Výstavnú plochu v zvolenom pôdoryse, obvodové steny, označenie stánku - typizovaný nápis na límci, informačný pult 1 ks, stoličky 2 ks, odpadkový kôš 1 ks. V stánku nad 9m2 (vrátane) aj stôl 1 ks. V stánku nad12m2 (vrátane) aj sklad so závesom 1 ks, vešiak 1 ks a stoličky 4 ks.
4.
OZNAČENIE INŠTITÚCIE NA LÍMCI STÁNKU
Položka sa týka len vystavovateľov, ktorí si od organizátora objednávajú typový stánok.
Prosím vyplňte názov, akým chcete aby bol Váš typový stánok označený.
štandardné vyhotovenie
špeciálne vyhotovenie (logo prosíme zaslať e-mailom vo vektorovom tvare) 50 €
5.
DOPLNKOVÉ VYBAVENIE A SLUŽBY
POLOŽKA
Pult plný
Jednotková cena v € 30 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Sklad (1 x 1 m)
Jednotková cena v € 15 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Dvere uzamykateľné
Jednotková cena v € 30 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Záves na sklad 100 cm
Jednotková cena v € 6 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Koberec (farba po dohode) / m2
Jednotková cena v € 10 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Bodové svietidlo
Jednotková cena v € 10 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Stojan na prospekty
Jednotková cena v € 15 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Stôl štvorhranný
Jednotková cena v € 20 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Stolička barová
Jednotková cena v € 20 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Regál kovový
Jednotková cena v € 20 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

TV so stojanom
Jednotková cena v € 100 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Kôš
Jednotková cena v € 4 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Vešiak
Jednotková cena v € 10 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Manipulácia s balíkmi do 10kg/1ks (prevzatie,uskladnenie, doručenie)
Jednotková cena v € 10 €
Objednaný počet
Celková cena v €
0 €

Grafické práce, grafická úprava panelov a výlepy na základe individuálnej cenovej kalkulácie po vzájomnej dohode.
6.
ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA
Máme záujem o elektrickú prípojku (maximálny odber 2kw)
Nemáme záujem o elektrickú prípojku
7.
SEMINÁRE
Semináre sú určené inštitúciám (primárne vystavovateľom) pre prezentáciu sa pred návštevníkmi veľtrhu vo vyhradenom priestore (hlavný stage) a vo zvolenom čase. Štandardná dĺžka prezentácie je 25 minút. Prezentácie sa uskutočňuje na hlavnom stage-i mimo výstavného stánku. Prednášajúci má k dispozícii štandardnú audiovizuálnu techniku (dataprojektor, projekčné plátno, počítač vybavený pre projekciu DVD mechanikou, audiosystémem s prenosným mikrofónom, technickú obsluhu).

Návštevníci veľtrhu budú vopred informovaní o programe seminárov a o časovom harmonograme prezentácií jednotlivých inštitúcií tak, aby sa mohli zúčastniť prezentácie, podľa svojho záujmu.

Zadajte zvolený termín a čas prezentácie, tému prezentácie, názov inštitúcie a meno prednášajúceho (nie je povinné).

4.12.2019

5.12.2019

seminár 1x denne (max. 2x počas trvania výstavy) v trvaní max. 25 minút / 0€
nemáme záujem o seminár
8.
KATALÓG – REGISTER VYSTAVOVATEĽOV
Katalóg obsahuje informácie o veľtrhu, základné informácie o vystavovateľoch, program seminárov a sprievodných podujatí a platená reklamu - inzerciu.

V uvedenej štruktúre a rozsahu je zápis do katalógu pre vystavovateľa 0€
Text dodaný nad vyššie uvedený rozsah, bude zaradený ako reklama a spoplatnený vystavovateľovi podľa platného sadzobníka viď.: REKLAMA V KATALÓGU.
9.
REKLAMA – INZERCIA V KATALÓGU
10.
OBČERSTVENIE A UBYTOVANIE
Máme záujem o
Občerstvenie (1x káva alebo čaj, 1 x minerálna voda a 1 x obložený chlebík) počas oboch dní trvania podujatia
Jedn. cena 12 €
Počet
Celková cena
0 €

Obedové menu (polievka a hlavné jedlo) počas oboch dní trvania podujatia
Jedn. cena 12 €
Počet
Celková cena
0 €

Vstup do VIP B2B zóny s neobmedzeným celodenným občerstvením (káva, čaj, nealko nápoje, ovocné misy, slané a sladké pečivo...), počas oboch dní trvania podujatia
Jedn. cena 40 €
Počet
Celková cena
0 €

Predbežný záujem o cenovo zvýhodnené ubytovanie v Hoteli Aréna, ktorý je súčasťou výstaviska. Prosíme o vypracovanie cenovej ponuky
Jedn. cena 0 €
Počet
Celková cena
0 €

11.
SPOLOČENSKÝ VEČER
Dňa 5. 12. 2018 sa uskutoční spoločenský večer spojený s rautom.

V cene registračného poplatku má vystavovateľ nárok na vstup pre 2 osoby.
plánujeme sa zúčastniť - 1 osoba
plánujeme sa zúčastniť - 2 osoby
nie sme rozhodnutí
nezúčastníme sa
. osôb v cene 15 Eur/osoba
12.
POZNÁMKA
13.
VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI
Súhlasím so všeobecnými podmienkami účasti.
14.
SUMÁR

PROEDUCO

MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH VZDELÁVANIA

04. 12. 2019 - 05.12.2019
*k cenám bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov SR.
Prosím, pred odoslaním skontrolujte správnosť vyplnenej prihlášky.
Prihláška, ktorú vyplníte a záväzne potvrdíte Vám bude doručená na Váš e-mail.Prihlášku je potrebné opatriť pečiatkou, podpísať a následne zaslať poštou, resp. scan e-mailom. Prihláška sa stáva platnou až po jej potvrdení zo strany organizátora.