Digital Academy - Obchodní akademie

Pod Školou 167, Kutná Hora 28401, Česká republika

+420 737 080 807

Typ školy: Obchodná akadémia

Číslo stánku: 47

Stručná charakteristika:

Studium v ČR – středoškolské vzdělání v angličtině i češtině. * Přihláška k nám se nepočítá do povoleného počtu přihlášek na Slovensku. * Prospěchová stipendia. * 10. rok povinné školní docházky uznávaný z ČR. * Cesta jen 1,5 hodiny z Košic letadlem (zpáteční letenka do 80 EUR) * Mezinárodní anglická maturita – obor Business/Podnikání nabízí vzdělání z ekonomických předmětů a prohloubení anglického jazyka formou denního i dálkového studia. Studenti získávají po absolvování studia mezinárodně platný certifikát, který je opravňuje k přijetí na zahraniční vysoké školy bez přijímacích zkoušek. * Celá výuka není výukou teoretických znalostí, ale probíhá praktickou formou, tj. vypracováváním případových studií tzv. assignmentů. * Navíc zahraniční stáže (Irsko, Malta, Německo…) hrazené z fondu EU.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice