Gymnázium sv. Tomáša Akvinského

Zbrojničná 3, Košice 04001, Slovensko

+421 55 622 2795

Typ školy: Cirkevné gymnázium

Číslo stánku: 55

Stručná charakteristika:

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach je cirkevná škola, ktorá ponúka 4-ročnú ako aj 8-ročnú formu vzdelávania. Školský vzdelávací program zohľadňuje postupnú vlastnú profiláciu žiaka v zmysle princípu „Neučiť všetkých všetko“. Okrem kmeňových a odborných učební máme k dispozícii tabletové učebne, ateliér, školskú knižnicu, študovňu, multifunkčné ihrisko a posilňovňu.Pri škole je zriadené centrum voľného času, školská jedáleň, školský internát a jazyková škola, ktorá zabezpečuje prípravu na získanie jazykových certifikátov v anglickom, nemeckom i talianskom jazyku.Škola má dlhodobú spoluprácu so školami v Nemecku a Španielsku.Viac informácií na DOD 3. 12. 2022 alebo na  www.gta.sk.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice