Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

Tajovského 13, Košice 04130, Slovensko

+421 911 35 0707

Typ školy: vysoká škola

Číslo stánku: 6

Odbory:

  • ekonomický

Fakulty:

  • Podnikovohospodárska fakulta

Stručná charakteristika:

Vychádzajúc z vízie EU v Bratislave má PHF EU ambíciu byť vyhľadávanou a modernou fakultou uznávanej univerzity medzinárodného významu upevňovaním a rozvíjaním akademickej excelentnosti a kvality vo všetkých oblastiach činnosti. PHF EU chce aj naďalej potvrdzovať svoje postavenie lídra vo vzdelávaní podnikových ekonómov a obchodníkov, nielen v rámci regiónu východného Slovenska, ale aj v širšom európskom priestore a to na základe preukázanej úrovne a kvality vzdelávania, ktorá vychádza z najnovších poznatkov vedy, intenzity a kvality výskumu, úspešnosti uplatnenia absolventov na trhu práce a významných partnerstiev s vedeckovýskumnými a vzdelávacími inštitúciami a hospodárskou praxou.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice