Slobodná kultúra s.r.o., Mudruj QUIZ

Volgogrdská 11065/20, Košice 04001, Slovensko

+421 915 936 709

Číslo stánku: 27

Stručná charakteristika:

V Slobodnej klultúre rozvíjame kultúru zábavnou a hravou formou v oblasti školstva, kultúrnych centier, firiem a vzelávacích inštitúcií. Realizujeme vzdelávacie aktivity pomocou podporných prostriedkov formou multimediálnych kvízov.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice