Slovak Business Agency

Karadžičova 2, Bratislava 81109, Slovensko

+421 2 203 631 00

Číslo stánku: 14

Stručná charakteristika:

Slovak Business Agency predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory MSP. SBA chce byť prvou voľbou slovenských firiem pri vzniku a rozvoji ich podnikania.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice