Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety

Mäsiarska 25, Košice 04001, Slovensko

+421 907 101 104

Typ školy: Stredná zdravotnícka škola

Číslo stánku: 52

Stručná charakteristika:

SZŠ sv. Alžbety v Košiciach pripravuje svojich žiakov pre prax v zdravotníckych povolaniach. V súčasnosti sú to študijné odbory: praktická sestra, diplomovaná všeobecná sestra a učebný odbor sanitár. V škole sú 3 moderné učebne ošetrovateľstva, audiovizuálna učebňa, učebňa humanitných predmetov a ďalšie. Žiaci absolvujú počas štúdia prax v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach podľa predpísaného počtu hodín v jednotlivých odboroch. Absolventi sa vedia po skončení štúdia ihneď zamestnať v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku aj v zahraničí. Škola sa nachádza v centre mesta, blízko autobusovej a vlakovej stanice, má vlastnú školskú jedáleň a školský internát.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice