Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Ilkovičova 6, Bratislava 84215, Slovensko

+421 908 592 245

Typ školy: vysoká škola

Číslo stánku: 12

Odbory:

  • prírodovedný

Fakulty:

  • Prírodovedecká fakulta

Stručná charakteristika:

Našim vedcom sa podarilo vyvinúť proces, ktorým možno výrazne skrátiť výrobu lieku proti chrípke, prispeli k výraznému posunu v boji proti tuberkulóze a to je len zlomok toho, čo sa u nás skúma v oblasti biológie, environmentalistiky, geografie, geológie a chémie. Hľadať riešenia klimatickej krízy a ochrana prírody a zdravia je to, čo nás napĺňa a baví. U nás sa môžete zapojiť do projektov zameraných na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov, ochranu biotopov, živočíšnych a rastlinných druhov, obnovu významných prírodných území či sanáciu geologického prostredia a environmentálnych záťaží. Himaláje, Island, Mexiko, Tanzánia, Honduras – to je len malá ochutnávka toho, čo na vás čaká. Nikde nenájdete toľko skúsených učiteľov, profesorov, docentov, ale i mladú krv – odborných asistentov. Všetci z nich majú aj špičkové vedecké výsledky. A dobrý univerzitný učiteľ musí byť aj dobrým vedcom. U nás to platí.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice