Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach M.M. n.o. Košice

Košťova 1, Košice 04001, Slovensko

+421 55 720 1074

Typ školy: vysoká škola

Číslo stánku: 10

Odbory:

  • humanitný
  • technický

Fakulty:

  • Ústav humanitných a technologických vied
  • Ústav bezpečnostných vied

Stručná charakteristika:

VŠBM v Košiciach sa venuje vysokoškolskému vzdelávaniu odborníkov v širokom meradle s koncentráciou na poznatky z oblasti práva, bezpečnostných vied, ekonomiky, technických vied, logistiky, environmentalistiky a iných oblastí. Široké spektrum vyučovaných predmetov dáva absolventovi základy poznania nevyhnutné pre reálne zhodnotenie každodenných požiadaviek kladených na manažéra v praxi a správne rozhodnutie s dôrazom na aspekty bezpečnosti.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice