19. - 21. 11. 2013bcg
Navštevník
Vystavovateľ
Registrácia vystavovateľa - pripravujeme

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO sa zameriava primárne na ponuku vzdelávania a uplatnenia sa absolventov na trhu práce. Prezentácia vystavovateľov prebieha na formáte troch veľtržných dní na ploche viac ako 1.500 m2. Súčasťou veľtrhu je aj bohatý sprievodný program, realizovaný najmä formou workshopov, prezentácií, seminárov a konferencií.PRO EDUCO je na regionálnej úrovni už stabilnou platformou pre prezentáciu celého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach, tak v rámci štandardných foriem štúdia ako aj mimo nich. Popri téme vzdelávania veľtrh prezentuje aj ďalšie formy mimoškolských aktivít, rozvoja osobnosti, možností pracovného uplatnenia, cestovania a doplnkového vzdelávania mladých. Na ploche výstaviska dostávajú priestor aj zamestnávatelia, obzvlášť tí, ktorí poskytujú svojim existujúcim alebo potenciálnym zamestnancom možnosti rozvoja a doplnkového vzdelávania.

Vystavovatelia sú zastúpení nasledovnými skupinami subjektov:

  1. STREDNÉ ŠKOLY

  2. VYSOKÉ ŠKOLY a UNIVERZITY ZO SLOVENSKA

  3. ZAHRANIČNÉ UNIVERZITY

  4. VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

  5. ZAMESTNÁVATELIA A PERSONÁLNE AGENTÚRY
NÁVŠTEVNÍCI VEĽTRHU


Spektrum návštevníkov podujatia je tvorené predovšetkým žiakmi základných škôl, študentmi a absolventmi stredných a vysokých škôl, záujemcami o doplnkové vzdelávanie a vzdelávanie popri zamestnaní, záujemcami o kurzy a školenia, návštevníkmi zaujímajúcimi sa o pracovné príležitosti doma a v zahraničí, pedagogickými pracovníkmi, vedeckými a výskumnými pracovníkmi a podobne.
HODNOTIACE SPRÁVY> Hodnotiaca správa PRO EDUCO 2016
> Hodnotiaca správa PRO EDUCO 2015
> Hodnotiaca správa PRO EDUCO 2014
> Hodnotiaca správa PRO EDUCO 2013
> Hodnotiaca správa PRO EDUCO 2012
> Hodnotiaca správa PRO EDUCO 2011
> Hodnotiaca správa PRO EDUCO 2010
> Hodnotiaca správa PRO EDUCO 2009


TERMÍN


PRO EDUCO sa už tradične koná v závere mesiaca november.
V aktuálnom roku to bude 28. 11. - 30. 11. 2017.

Otvaracie hodiny


MIESTO


SPOLOČENSKÝ PAVILÓN
Trieda SNP 61, 04011 Košice

MAPA:


Zobraziť Spoločenský pavilón na väčšej mape
bcg
progresskosicekskvisit KosiceKosice turizmusApolis