ĎAKUJEME

všetkým vystavovateľom, návštevníkom, partnerom a podporovateľom
12. ročníka medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2018.

ĎAKUJEME

všetkým vystavovateľom, návštevníkom, partnerom a podporovateľom
12. ročníka medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2018.

ĎAKUJEME

všetkým vystavovateľom, návštevníkom, partnerom a podporovateľom
12. ročníka medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2018.

PRO EDUCO V ČÍSLACH

12

ROČNÍKOV

2

DNI

80

VYSTAVOVATEĽOV (ROČNE)

8000

NÁVŠTEVNÍKOV (ROČNE)

ČO JE Pro Educo?

Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO je na regionálnej úrovni už stabilnou platformou pre prezentáciu celého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach, tak v rámci štandardných foriem štúdia ako aj mimo nich. Popri téme vzdelávania veľtrh prezentuje aj ďalšie formy mimoškolských aktivít, rozvoja osobnosti, možností pracovného uplatnenia, cestovania a doplnkového vzdelávania mladých. Na ploche výstaviska dostávajú priestor aj zamestnávatelia, obzvlášť tí, ktorí vo svojej činnosti aplikujú systém duálneho vzdelávania a vytvárajú priestor pre uplatnenie sa absolventov stredných či vysokých škôl.

Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO pozostáva z dvoch platforiem Východ nie je EXIT (otváracia konferencia) a PRO EDUCO EXPO (dvojdňová prezentácia vystavovateľov na výstavisku).