ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV 2023

*uvedený zoznam nie je konečný, je priebežne aktualizovaný a postupne dopĺňaný o ďalších vystavovateľov, ktorí si objednajú výstavný priestor

 

STREDNÉ ŠKOLY

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2 Košice
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
Gymnázium Trebišovská 12, Košice
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44 Košice
Súkromná stredná športová škola, Užhorodská 17 Košice
Obchodná akadémia, Polárna 1 Košice
Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice- Šaca
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
Gymnázium Poštová 9, Košice
Gymnázium Šrobárova 1, Košice
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice
Gymnázium  Alejová 1, Košice
Gymnázium Opatovská, Košice
Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
Gymnázium Park mládeže 5, Košice
Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, Košice
Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice
Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda v Košiciach
Súkromná stredná odborná škola ekonomická – KOŠICKÁ AKADÉMIA