ROČNÍKOV

DNI

VYSTAVOVATEĽOV (ROČNE)

NÁVŠTEVNÍKOV (ROČNE)

PROFIL VYSTAVOVATEĽA

Vystavovatelia sú zastúpení nasledovnými skupinami subjektov:

Stredné školy
Vysoké školy
Univerzity zo slovenska
Zahraničné univerzity
Vzdelávacie inštitúcie
Zamestnávatelia a personálne agentúry

PRO EDUCO EXPO

Prezentácia vystavovateľov počas dvoch veľtržných dní na výstavisku s plochou 2 000 m2

6. 12. – 7. 12. 2023

Kasárne Kulturpark

Kukučínova 2, 040 01 Košice

PROFIL NÁVŠTEVNÍKA

Spektrum návštevníkov podujatia tvoria predovšetkým:

Študenti a absolventi stredných a vysokých škôl
Žiaci končiacich ročníkov základných škôl
Záujemcovia o doplnkové vzdelávanie a vzdelávanie popri zamestnaní
Záujemcovia o kurzy a školenia
Záujemcovia o pracovné príležitosti doma a v zahraničí
Pedagogickí pracovníci

SOM VYSTAVOVATEĽ

Pro Educo 2022

Prečo vystavovať na PRO EDUCO?

 • Najväčší veľtrh vzdelávania na východnom Slovensku
 • Jediný veľtrh vzdelávania v SR, kde sa spolu s univerzitami a vysokými školami prezentujú aj stredné školy
 • Plocha 2000 m2 v atraktívnych priestoroch areálu Kasárne Kulturpark
 • Možnosť odprezentovať sa nie len na výstavnej ploche, ale aj interaktívnym workshopom či prednáškou
 • Viac než 8.000 návštevníkov z celého regiónu východného Slovenska

HISTÓRIA

 • 1230 – prvá písomná zmienka o meste
 • 1369 – udelenie prvého mestského erbu v Európe
 • Mesto s najväčšou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku a s najväčším objaveným zlatým pokladom v Európe
 • Domov najstaršieho európskeho maratónu založeného v roku 1924

MODERNÉ MÍĽNIKY

 • 2013 – Európske hlavné mesto kultúry
 • 2016 – Európske mesto športu

UNIVERZITY

 • Technická Univerzita v Košiciach
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
 • Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie

VYSOKÉ ŠKOLY

 • Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

FAKULTY MIMOKOŠICKÝCH UNIVERZÍT

 • Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
 • detašované pracovisko Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave – Ústav Košice

STREDNÉ ŠKOLY

 • V meste je zriadených viac ako 60 stredných škôl

Mestská hromadná doprava

Komplexné informácie o mestskej hromadnej doprave nájdete na

> dpmk.sk

> imhd.sk

Letecky

 • priame linky z Prahy a Viedne

Detailnejšie informácie nájdete na webovej stránke letiska

> airportkosice.sk

 

Vlakom

 • Praha – Košice cca 8 hodín
 • Bratislava – Košice cca 5 hodín
 • Možnosť využitia nočných (lôžkových) spojení

Nákup cestovných lístkov a detailnejšie informácie o cestovaní vlakom nájdete na

> zssk.sk

> FLOORPLAN

 

Areál KASÁRNE KULTURPARK – Exteriér

Areál KASÁRNE KULTURPARK - Exteriér

> PDF – Areál KASÁRNE KULTURPARK – Exteriér

Pozvanka na otvorenie Pro Educo 2022

 

Pro Educo 2022

Prečo navštíviť PRO EDUCO?

Vyberáš si strednú školu, štúdium po maturite alebo prvé uplatnenie na trhu práce?

 

PRO EDUCO ti pomôže!

 • Najväčší veľtrh vzdelávania na východnom Slovensku
 • Jediný veľtrh vzdelávania v SR, kde sa spolu s univerzitami a vysokými školami prezentujú aj stredné školy
 • Vyše 80 inštitúcií poskytujúcich služby v oblasti vzdelávania a kariéry
 • Zaujímavý sprievodný program, odborné poradenstvo a testovanie
 • Bezplatný vstup a bulletin s informáciami a kontaktmi na všetkých vystavovateľov pre každého návštevníka
}

Otváracie hodiny

Streda, 6. 12. 2023
9:30 – 15:30

Štvrtok, 7. 12. 2023
8:30 – 14:30

Vstup na PRO EDUCO je pre všetkých návštevníkov bezplatný.

ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV 2022

SOM PEDAGÓG

Pre koho je veľtrh vhodný?

PRO EDUCO je svojim zameraním vhodné predovšetkým pre:

 

 • študentov 3. a 4. ročníkov stredných škôl, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom štúdiu na vysokej škole alebo prvom uplatnení na trhu práce
 • žiakov základných škôl, ktorí si vyberajú svoju strednú školu
 • záujemcov o doplnkové vzdelávanie a vzdelávanie popri zamestnaní
 • záujemcov o kurzy a školenia
 • návštevníkov zaujímajúcich sa o pracovné príležitosti doma a v zahraničí
 • pedagogických pracovníkov, vedeckých a výskumných pracovníkov

Koho vaši študenti môžu stretnúť?

ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV

Pro Educo 2022

Prečo vziať študentov na PRO EDUCO?

Pomôžte svojim študentom správne sa rozhodnúť a navštívte s nimi náš veľtrh. Ako pedagógovia ste spolu s rodičmi dôležitou súčasťou rozhodovacieho procesu. Zorientujte sa v širokej ponuke vzdelávacích programov a pomôžte tak svojim žiakom a študentom s vhodnou voľbou.

Čo na vašich študentov čaká?

 • Ponuky štúdia na množstve domácich i zahraničných univerzít
 • Voľba správnej strednej školy
 • Možnosť na štart kariéry
 • Účasť na všetkých sprievodných workshopoch a prednáškach
 • Bulletin s informáciami a kontaktmi na všetkých vystavovateľov
 • Poradenstvo a testovanie

Služby pre pedagógov

Pre všetkých pedagógov, ktorí veľtrh navštívia so svojimi žiakmi a študentami sme pripravili tieto služby a výhody:

 • bezplatný vstup do zóny pre vystavovateľov a pedagógov s možnosťou občerstvenia a vzájomného networkingu
 • informačné sety s brožúrami od vystavujúcich škôl a inštitúcií
 • bezplatný vstup na všetky prednášky, workshopy a sprievodné programy
 • elektronický aj tlačený informačný bulletin s katalógom vystavovateľov a plánom výstaviska pre lepšiu orientáciu

Pre priznanie výhod sa prosím registrujte spolu s Vašimi žiakmi a študentami tu:

FORMULÁR PRE ORGANIZOVANÉ SKUPINY

 

PROGRAM 2022

}

Otváracie hodiny

Streda, 6. 12. 2023 · 9:30 – 15:30

Štvrtok, 7. 12. 2023 · 8:30 – 14:30

Vstup na PRO EDUCO je pre všetkých návštevníkov bezplatný.

CELODENNÉ AKTIVITY 2022

Jazykové testovanie

Skrivanek Slovensko

Jazyková agentúra Skrivanek pripravila pre všetkých návštevníkov testovanie z anglického a nemeckého jazyka. Vďaka nemu zhodnotíte svoju aktuálnu jazykovú úroveň a odborníci vám poradia vhodný vzdelávací program, ktorý vás priblíži k stanovenému cieľu.

Kariérne poradenstvo

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Veľtrh PRO EDUCO ponúkne všetkým účastníkom aj bezplatné poradenstvo v oblasti výberu svojho budúceho povolania. Každý, kto si nie je istý, akým smerom by mal pokračovať v štúdiu alebo v samotnej voľbe povolania si bude môcť v spolupráci s odborníkmi s CPPPaP doslova posvietiť na svoje silné a slabé stránky.

STREDA | 30. 11. 2022

EURES – práca a život v Európe

9:30

Ivana Sentpéteryová, EURES

Trenčín je mesto, v ktorom chceš študovať

10:00

Matej Drobný, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zhmotni svoj biznis nápad!

10:30

Jana Kolesárová, Slovak Business Agency

Uchádzaj sa o štipendium – zaži štúdium v zahraničí!

11:00

Zuzana Kalináčová, Slovenská akademická informačná agentúra

Studuj na Univerzitě Karlově v Praze

11:30

Dominika Kovačovičová a Natália Ručkayová, Univerzita Karlova

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

11:45

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Nie pre školu, ale pre život sa učíme

12:00

Liana Ivanová, Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, Košice

Studuj na Masarykově univerzitě v Brně

12:30

Veronika Carbochová, Masarykova univerzita

IT Ťa potrebuje

13:00

Viktor Mitruk, IT Valley

Objavuj s Prírodovedeckou fakultou UK

13:30

Michaela Dörnhöferová, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Benefity štúdia na slovensko-francúzskej bilingválnej sekcii

14:00

Zuzana Calvet, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Košiciach

Stipendijní studium v ČR

14:30

Digital Academy

ŠTVRTOK | 1. 12. 2022

Nie pre školu, ale pre život sa učíme

8:30

Liana Ivanová, Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, Košice

Neprestaň sa pýtať, Prírodovedecká fakulta UK

9:00

Michaela Dörnhöferová, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Zhmotni svoj biznis nápad!

9:30

Jana Kolesárová, Slovak Business Agency

Trenčín je mesto, v ktorom chceš študovať

10:00

Matej Drobný, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

EURES – práca a život v Európe

10:30

Jarmila Koliová, EURES

Studuj na Univerzitě Karlově v Praze

11:00

Dominika Kovačovičová a Natália Ručkayová, Univerzita Karlova

Uchádzaj sa o štipendium – zaži štúdium v zahraničí!

11:30

Zuzana Kalináčová, Slovenská akademická informačná agentúra

IT Ťa potrebuje

12:00

Viktor Mitruk, IT Valley

Studuj na Masarykově univerzitě v Brně

12:30

Veronika Carbochová, Masarykova univerzita

Štúdium na Lacáku

13:00

Ľubica Fedorová, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Košiciach

Predstavenie spoločnosti Marelli Kechnec Slovakia

13:30

Toporová Monika, HR Manager
Hliváková Andrea, Production Manager
Dičák Martin, Manufacturing Engineering and Maintenance Manager

Košice
Východ nie je exit
Technická univerzita v Košiciach
Apolis
Fun Radio
Progress promotion Košice
SBA

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice