ROČNÍKOV

DNI

VYSTAVOVATEĽOV (ROČNE)

NÁVŠTEVNÍKOV (ROČNE)

PROFIL VYSTAVOVATEĽA

Vystavovatelia sú zastúpení nasledovnými skupinami subjektov:

Stredné školy
Vysoké školy
Univerzity zo slovenska
Zahraničné univerzity
Vzdelávacie inštitúcie
Zamestnávatelia a personálne agentúry

PRO EDUCO EXPO

Prezentácia vystavovateľov počas dvoch veľtržných dní na výstavisku s plochou 2 000 m2

30. 11. – 1. 12. 2022

Kasárne Kulturpark

Kukučínova 2, 040 01 Košice

PROFIL NÁVŠTEVNÍKA

Spektrum návštevníkov podujatia tvoria predovšetkým:

Študenti a absolventi stredných a vysokých škôl
Žiaci končiacich ročníkov základných škôl
Záujemcovia o doplnkové vzdelávanie a vzdelávanie popri zamestnaní
Záujemcovia o kurzy a školenia
Záujemcovia o pracovné príležitosti doma a v zahraničí
Pedagogickí pracovníci

SOM VYSTAVOVATEĽ

PRO EDUCO

Prečo prísť na PRO EDUCO?

Buďte súčasťou najväčšieho veľtrhu vzdelávania na východnom Slovensku a staňte sa aj vy jedným z našich vystavovateľov. Svoje programy predstavujú univerzity a vysoké školy zo Slovenska i Čiech, stredné školy z celého regiónu, vzdelávacie inštitúcie i zamestnávatelia. Na ploche viac ako 2 000 m2 môžete svoju inštitúciu odprezentovať vlastným originálny výstavným stánkom, alebo využiť stánok, vybavenie a infraštruktúru, ktorú vám pripravíme na mieru my. Svoju prezentáciu môžete podporiť aj interaktívnym workshopom alebo prednáškou na PRO EDUCO stage. Veľtrh počas dvoch dní svojho trvania navštívi viac ako 8 000 návštevníkov z celého regiónu, preto neváhajte a oslovte svojich budúcich žiakov, študentov, či zamestnancov práve na veľtrhu PRO EDUCO!

Objavte Košice – jedinečnú stredoeurópsku metropolu, Európske hlavné mesto kultúry 2013 a Európske mesto športu 2016. Košice sú domov najstaršieho maratónu v Európe, miesto s najväčšou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku, s najväčším a najvýznamnejším zlatým pokladom v Európe, ale aj mestom s dlhou tradíciou univerzitného vzdelávania. Už v roku 1657 tu bola založená Košická univerzita, jedna z prvých na území dnešného Slovenska.

V súčasnosti sú Košice druhým najvýznamnejším centrom slovenského vysokého školstva. V meste sídlia 3 prestížne univerzity, niekoľko fakúlt univerzít so sídlom v iných slovenských mestách: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, detašované pracovisko Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave – Ústav Košice.

V meste od roku 2006 sídli aj Vysoká škola bezpečnostného manažérstva. Okrem toho sú Košice s počtom obyvateľov 250.000 domovom viac ako 62 stredných škôl, ale aj množstva ďalších vzdelávacích inštitúcií. Mesto so svetom spája hustá cestná sieť i moderné medzinárodné letisko. Košice sú druhým najväčším mestom krajiny, prirodzenou hospodárskou a kultúrnou metropolou, pričom sa ich vplyv a sláva merajú stáročiami. Už od prvej písomnej zmienky v roku 1230 sa na tomto území striedali zaujímavé osudy mnohých generácií Košičanov s historickými udalosťami, z ktorých mnohé mali globálny dosah.

Viac informácií o meste, regióne nájdete na nasledujúcich webovej stránke www.visitkosice.org.

Pripravujeme pre Vás zvýhodnenú ponuku.

Informácie o trasách električiek, trolejbusov a autobusov a o cenách mestskej dopravy či zvolenej ceste tiež nájdete na www.dpmk.sk alebo www.imhd.sk.

Existuje hneď niekoľko možností ako cestovať do Košíc. Metropola východného Slovenska leží na križovatke medzinárodných cestných a železničných ťahov.

Letecky
Veľmi komfortne sa do Košíc dostanete letecky, vďaka priamym linkám z Prahy, Viedne a Bratislavy. Detailnejšie informácie nájdete na webovej stránke letiska www.airportkosice.sk

Vlakom
Časté spojenia Košíc z Bratislavy a Prahy Vás privedú priamo do srdca Košíc.
Pre osobnú prepravu smer Bratislava sú využívané dve železničné trasy:
Hlavný (severný) ťah: Čierna n/T. – Košice – Žilina – Bratislava je zaradený do európskej železničnej siete,
Južný ťah: Košice – Zvolen – Bratislava
Pohodlná cesta EC / IC vlakom z Čiech – z Prahy trvá 8 hodín a z Bratislavy necelých 5 hodín. Pre nočné cestovanie je možnosť dopravy v ležadlovom alebo lehátkovom vagóne. Viac na www.slovakrail.sk, www.regiojet.sk

PRO EDUCO

Prečo navštíviť PRO EDUCO?

Vyberáš si strednú školu, štúdium po maturite alebo prvé uplatnenie na trhu práce?
PRO EDUCO ti pomôže!
Na našom veľtrhu máš jedinečnú možnosť nájsť pod jednou strechou vyše 80 inštitúcií poskytujúcich služby v oblasti vzdelávania a kariéry. Vystavovatelia ti ochotne poskytnú informácie a zodpovedia tvoje individuálne otázky. Výhodou je možnosť priamej komunikácie s kompetentnými osobami reprezentujúcimi danú inštitúciu a disponujúcimi potrebnými informáciami a materiálmi. Čaká na teba množstvo slovenských i českých univerzít, vysokých škôl, stredných škôl z regiónu, vzdelávacích inštitúcií i renomovaných zamestnávateľov. Podrobnejšie informácie o inštitúciách získaš na otvorených prednáškach kde sa dozvieš všetko o štúdiu, jeho programoch či budúcej kariére.
Nevieš sa rozhodnúť kam ďalej? Príď si na PRO EDUCO pre správnu voľbu svojej budúcnosti!

Čo u nás nájdeš?

 • Ponuky štúdia na množstve domácich i zahraničných univerzít
 • Možnosť na štart tvojej kariéry
 • Voľbu správnej strednej školy
 • Účasť na všetkých sprievodných workshopoch a prednáškach
 • Bulletin s informáciami a kontaktmi na všetkých vystavovateľov
 • Poradenstvo a testovanie
Otváracie hodiny PRO EDUCO EXPO
Streda, 30. 11. 2022
9:30 – 15:30
Štvrtok, 1. 12. 2022
8:30 – 14:30

Zoznam vystavovateľov 2019

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Strojnícka fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Stavebná fakulta
Ekonomická fakulta
Fakulta výrobných technológií
Fakulta umení
Letecká fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Právnická fakulta
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Bezpečnosť krmív a potravín
Kynológia
Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hippoterapii
Trh a kvalita potravín
Farmácia
Hygiena potravín
Všeobecné veterinárske lekárstvo

České Vysoké Učení Technické v Praze

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Masarykova univerzita

Právnická fakulta
Lékařská fakulta
Přírodovědecká fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Ekonomicko-správní fakulta
Fakulta informatiky
Fakulta sociálních studií
Fakulta sportovních studií

Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická
Fakulta managementu a ekonomiky
Fakulta multimediálních komunikací
Fakulta aplikované informatiky
Fakulta humanitních studií
Fakulta logistiky a krizového řízení

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Ústav humanitných a technologických vied
Ústav bezpečnostného manažérstva
Ústav ekonomickej a dopravnej bezpečnosti
Ústav celoživotného vzdelávania a zahraničných štúdií

Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta
Gréckokatolícka teologická fakulta
Fakulta humanitných a prírodných vied
Fakulta manažmentu
Pedagogická fakulta
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Fakulta športu
Fakulta zdravotníckych odborov

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta špeciálnej techniky
Fakulta zdravotníctva
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Fakulta priemyselných technológií

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Fakulta architektúry
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Ekonomická univerzita v Bratislave

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ekonomická fakulta
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Filozofická fakulta
Fakulta masmediálnej komunikácie
Fakulta prírodných vied
Fakulta sociálnych vied
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Gymnázium, Poštová 9, Košice
Gymnázium M. R. Štefánika Košice
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Gymnázium Trebišovská 12, Košice
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice
Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice
Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
Gymnázium, Alejová 1, Košice
Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Košice
Stredná priemyselná škola strojnícka Komenského 2, Košice
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Košice
Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
Súkromná pedagogicko-sociálna akadémia, Požiarnická 1, Košice
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnická 1, Košice
Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice
Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37, Košice
Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Košice
Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Košice
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
Stredná odborná škola technická Kukučínova, Košice
Stredná odborná škola, Košice Šaca
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice
Stredná odborná škola veterinárna, Košice-Barca
Stredná odborná škola Jána Bocatia, Košice
Stredná odborná škola automobilová, Košice
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice

SOM PEDAGÓG

Pre koho je veľtrh vhodný?

PRO EDUCO je svojim zameraním vhodné predovšetkým pre:

 

 • študentov 3. a 4. ročníkov stredných škôl, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom štúdiu na vysokej škole alebo prvom uplatnení na trhu práce
 • žiakov základných škôl, ktorí si vyberajú svoju strednú školu
 • záujemcov o doplnkové vzdelávanie a vzdelávanie popri zamestnaní
 • záujemcov o kurzy a školenia
 • návštevníkov zaujímajúcich sa o pracovné príležitosti doma a v zahraničí
 • pedagogických pracovníkov, vedeckých a výskumných pracovníkov

Koho vaši študenti môžu stretnúť?

ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV

PRO EDUCO

Prečo vziať študentov na PRO EDUCO?

Pomôžte svojim študentom správne sa rozhodnúť a navštívte s nimi náš veľtrh. Ako pedagógovia ste spolu s rodičmi dôležitou súčasťou rozhodovacieho procesu. Zorientujte sa v širokej ponuke vzdelávacích programov a pomôžte tak svojim žiakom a študentom s vhodnou voľbou.

Čo na vašich študentov čaká?

 • Ponuky štúdia na množstve domácich i zahraničných univerzít
 • Voľba správnej strednej školy
 • Možnosť na štart kariéry
 • Účasť na všetkých sprievodných workshopoch a prednáškach
 • Bulletin s informáciami a kontaktmi na všetkých vystavovateľov
 • Poradenstvo a testovanie

Služby pre pedagógov

Pre všetkých pedagógov, ktorí veľtrh navštívia so svojimi žiakmi a študentami sme pripravili tieto služby a výhody:

 • bezplatný vstup pre pedagóga a jeho organizovanú skupinu žiakov a študentov
 • elektronický aj tlačený informačný bulletin s katalógom vystavovateľov a plánom výstaviska pre lepšiu orientáciu
 • informačné sety s brožúrami od vystavujúcich škôl a inštitúcií
 • bezplatný vstup na všetky prednášky, workshopy a sprievodné programy

Pre priznanie výhod sa prosím registrujte spolu s Vašimi žiakmi a študentami tu:

FORMULÁR PRE ORGANIZOVANÉ SKUPINY

 

Program PRO EDUCO 2022 pripravujeme.

PROGRAM 2019

CELODENNÉ AKTIVITY | 4. 12. - 5. 12. 2019

NATÁČANIE CV VIDEO VIZITIEK

Zmudri, o.z., Slovensko

Priprav sa na život a zmudri! Zmudri je nezisková online platforma pre mladých ľudí, ktorá ti dá praktické tipy a rady, ako bez problémov plávať v „dospeláckom“ svete. Na svojom stánku bude pre všetkých záujemcov natáčať CV video vizitiky – originálnu a v súčasnosti veľmi obľúbenú formu prezentácie. Okrem toho ti prinesie overené informácie na dôležité témy, ako kritické myslenie, finančná gramotnosť, výber vysokej školy, zvládanie stresu a mnoho ďalších.

JAZYKOVÉ TESTOVANIE

Skrivanek Slovensko

Jazyková agentúra Skrivanek pripravila pre všetkých návštevníkov jazykové testovanie. Vďaka nemu zhodnotíte svoju aktuálnu jazykovú úroveň a odborníci vám poradia vhodný vzdelávací program, ktorý vás priblíži k stanovenému cieľu.

}

OTVÁRACIE HODINY

Streda, 8. 12. 2021
9:30 – 15:30
Štvrtok, 9. 12. 2021
8:30 – 14:30

Vstup na PRO EDUCO je pre všetkých návštevníkov bezplatný.

STREDA | 4. 12. 2019

Vášeň, štýl, výsledok – tri jednoduché slová, ktoré robia tím CORVINI výnimočným
9:30

Tím CORVINI, Gymnázium, Poštová 9, Košice, Projekt ocenený PRO EDUCO AWARDS 2019

Lidl - voľné pracovné pozície
10:00

Ľubica Ščevíková, Lidl Slovensko

TUKE Laser Show
10:30

Kolektív TUKE, Technická univerzita v Košiciach

Rozbehni svoj biznis s SBA
11:00

Jana Kolesárová, Slovak Business Agency

viac ako vzdelanie...
11:30

Mgr. Peter Zubaľ, Prešovská univerzita v Prešove

UPJŠ v Košiciach
12:00

Kolektív UPJŠ, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Dual Education
12:30

Kolektív T-Systems Slovakia s.r.o.

Prečo ísť na UK študovať prírodné vedy
13:00

RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Získaj štipendium a zaži štúdium v zahraničí
13:30

Zuzana Kalináčová, SAIA, n. o. – Slovenská akademická informačná agentúra

Škola - kam kráčaš?
14:00

PhDr. Liana Ivanová, PhD., MBA, Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, Košice

Masarykova univerzita Brno
14:30

Bc. et Bc. Tomáš Mariánek, Masarykova univerzita Brno

Pripravme mladých na život so Zmudri.sk
15:00

Julián Gerhart, Zmudri.sk

ŠTVRTOK | 5. 12. 2019

UPJŠ v Košiciach
8:30

Kolektív UPJŠ, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prečo ísť na UK študovať prírodné vedy
9:00

RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Lidl - voľné pracovné pozície
9:30

Ľubica Ščevíková, Lidl Slovensko

TUKE Laser Show
10:00

Kolektív TUKE, Technická univerzita v Košiciach

viac ako vzdelanie...
10:30

Mgr. Peter Zubaľ, Prešovská univerzita v Prešove

Vyskladaj si svoju budúcnosť - ako sa stať IT-čkárom?
11:00

Ing. Lívia Lippaiová, IT v kurze

Získaj štipendium a zaži štúdium v zahraničí
11:30

Zuzana Kalináčová, SAIA, n. o. – Slovenská akademická informačná agentúra

Dual Education
12:30

Kolektív T-Systems Slovakia s.r.o.

Škola - kam kráčaš?
13:00

PhDr. Liana Ivanová, PhD., MBA, Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, Košice

Pripravme mladých na život so Zmudri.sk
13:30

Julián Gerhart, Zmudri.sk

Masarykova univerzita Brno
14:00

Bc. et Bc. Tomáš Mariánek, Masarykova univerzita Brno

Prihlás sa medzi nás
14:30

doc. Iveta Dirgová, dr. Michal Imrovič, UCM v Trnave