ROČNÍKOV

DNI

VYSTAVOVATEĽOV (ROČNE)

NÁVŠTEVNÍKOV (ROČNE)

Tradičné podujatie organizované

 V KOŠICIACH OD ROKU 2007

BEZPLATNÝ VSTUP

pre každého návštevníka

PROFIL VYSTAVOVATEĽA

Vystavovatelia sú zastúpení nasledovnými skupinami subjektov:

Stredné školy
Vysoké školy
Univerzity zo slovenska
Zahraničné univerzity
Vzdelávacie inštitúcie
Zamestnávatelia a personálne agentúry

PRO EDUCO EXPO

Prezentácia vystavovateľov počas dvoch veľtržných dní na výstavisku s plochou 2 000 m2

6. 12. – 7. 12. 2023

Kasárne Kulturpark

Kukučínova 2, 040 01 Košice

PROFIL NÁVŠTEVNÍKA

Spektrum návštevníkov podujatia tvoria predovšetkým:

Študenti a absolventi stredných a vysokých škôl
Žiaci končiacich ročníkov základných škôl
Záujemcovia o doplnkové vzdelávanie a vzdelávanie popri zamestnaní
Záujemcovia o kurzy a školenia
Záujemcovia o pracovné príležitosti doma a v zahraničí
Pedagogickí pracovníci

SOM VYSTAVOVATEĽ

Pro Educo 2022

Prečo vystavovať na PRO EDUCO?

 • Tradičné podujatie organizované v Košiciach od roku 2007
 • Najväčší veľtrh vzdelávania na východnom Slovensku
 • Bezplatný vstup pre každého návštevníka
 • Jediný veľtrh vzdelávania v SR, kde sa spolu s univerzitami a vysokými školami prezentujú aj stredné školy
 • Plocha 2000 m2 v atraktívnych priestoroch areálu Kasárne Kulturpark
 • Možnosť odprezentovať sa nie len na výstavnej ploche, ale aj interaktívnym workshopom či prednáškou
 • Viac než 8.000 návštevníkov z celého regiónu východného Slovenska

HISTÓRIA

 • 1230 – prvá písomná zmienka o meste
 • 1369 – udelenie prvého mestského erbu v Európe
 • Mesto s najväčšou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku a s najväčším objaveným zlatým pokladom v Európe
 • Domov najstaršieho európskeho maratónu založeného v roku 1924

MODERNÉ MÍĽNIKY

 • 2013 – Európske hlavné mesto kultúry
 • 2016 – Európske mesto športu

UNIVERZITY

 • Technická Univerzita v Košiciach
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
 • Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie

VYSOKÉ ŠKOLY

 • Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

FAKULTY MIMOKOŠICKÝCH UNIVERZÍT

 • Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
 • detašované pracovisko Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave – Ústav Košice

STREDNÉ ŠKOLY

 • V meste je zriadených viac ako 60 stredných škôl

Mestská hromadná doprava

Komplexné informácie o mestskej hromadnej doprave nájdete na

> dpmk.sk

> imhd.sk

Letecky

 • priame linky z Prahy a Viedne

Detailnejšie informácie nájdete na webovej stránke letiska

> airportkosice.sk

 

Vlakom

 • Praha – Košice cca 8 hodín
 • Bratislava – Košice cca 5 hodín
 • Možnosť využitia nočných (lôžkových) spojení

Nákup cestovných lístkov a detailnejšie informácie o cestovaní vlakom nájdete na

> zssk.sk

Areál KASÁRNE KULTURPARK – Exteriér

Areál KASÁRNE KULTURPARK - Exteriér

Pro Educo 2022

Prečo navštíviť PRO EDUCO?

Vyberáš si strednú školu, štúdium po maturite alebo prvé uplatnenie na trhu práce?

 

PRO EDUCO ti pomôže!

 • Tradičné podujatie organizované v Košiciach od roku 2007
 • Najväčší veľtrh vzdelávania na východnom Slovensku
 • Bezplatný vstup a bulletin s informáciami a kontaktmi na všetkých vystavovateľov pre každého návštevníka
 • Jediný veľtrh vzdelávania v SR, kde sa spolu s univerzitami a vysokými školami prezentujú aj stredné školy
 • Vyše 80 inštitúcií poskytujúcich služby v oblasti vzdelávania a kariéry
 • Zaujímavý sprievodný program, odborné poradenstvo a testovanie
 • Bezplatný vstup a bulletin s informáciami a kontaktmi na všetkých vystavovateľov pre každého návštevníka
}

Otváracie hodiny

Streda, 6. 12. 2023
9:30 – 15:30

Štvrtok, 7. 12. 2023
8:30 – 14:30

Vstup na PRO EDUCO je pre všetkých návštevníkov bezplatný.

ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV 2023

*uvedené zoznamy nie sú konečné, sú priebežne aktualizované a postupne dopĺňané o ďalších vystavovateľov, ktorí si objednajú výstavný priestor

SOM PEDAGÓG

Pre koho je veľtrh vhodný?

PRO EDUCO je svojim zameraním vhodné predovšetkým pre:

 

 • študentov 3. a 4. ročníkov stredných škôl, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom štúdiu na vysokej škole alebo prvom uplatnení na trhu práce
 • žiakov základných škôl, ktorí si vyberajú svoju strednú školu
 • záujemcov o doplnkové vzdelávanie a vzdelávanie popri zamestnaní
 • záujemcov o kurzy a školenia
 • návštevníkov zaujímajúcich sa o pracovné príležitosti doma a v zahraničí
 • pedagogických pracovníkov, vedeckých a výskumných pracovníkov

Koho vaši študenti môžu stretnúť?

ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV

Pro Educo 2022

Prečo vziať študentov na PRO EDUCO?

Pomôžte svojim študentom správne sa rozhodnúť a navštívte s nimi náš veľtrh. Ako pedagógovia ste spolu s rodičmi dôležitou súčasťou rozhodovacieho procesu. Zorientujte sa v širokej ponuke vzdelávacích programov a pomôžte tak svojim žiakom a študentom s vhodnou voľbou.

Čo na vašich študentov čaká?

 • Ponuky štúdia na množstve domácich i zahraničných univerzít
 • Voľba správnej strednej školy
 • Možnosť na štart kariéry
 • Účasť na všetkých sprievodných workshopoch a prednáškach
 • Bulletin s informáciami a kontaktmi na všetkých vystavovateľov
 • Poradenstvo a testovanie
 • Bezplatný vstup pre každého návštevníka

Služby pre pedagógov

Pre všetkých pedagógov, ktorí veľtrh navštívia so svojimi žiakmi a študentami sme pripravili tieto služby a výhody:

 • bezplatný vstup do zóny pre vystavovateľov a pedagógov s možnosťou občerstvenia a vzájomného networkingu
 • informačné sety s brožúrami od vystavujúcich škôl a inštitúcií
 • bezplatný vstup na všetky prednášky, workshopy a sprievodné programy
 • elektronický aj tlačený informačný bulletin s katalógom vystavovateľov a plánom výstaviska pre lepšiu orientáciu

Pre priznanie výhod sa prosím registrujte spolu s Vašimi žiakmi a študentami tu:

FORMULÁR PRE ORGANIZOVANÉ SKUPINY

 

PROGRAM 2022

}

Otváracie hodiny

Streda, 6. 12. 2023 · 9:30 – 15:30

Štvrtok, 7. 12. 2023 · 8:30 – 14:30

Vstup na PRO EDUCO je pre všetkých návštevníkov bezplatný.

CELODENNÉ AKTIVITY 2022

Jazykové testovanie

Skrivanek Slovensko

Jazyková agentúra Skrivanek pripravila pre všetkých návštevníkov testovanie z anglického a nemeckého jazyka. Vďaka nemu zhodnotíte svoju aktuálnu jazykovú úroveň a odborníci vám poradia vhodný vzdelávací program, ktorý vás priblíži k stanovenému cieľu.

Kariérne poradenstvo

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Veľtrh PRO EDUCO ponúkne všetkým účastníkom aj bezplatné poradenstvo v oblasti výberu svojho budúceho povolania. Každý, kto si nie je istý, akým smerom by mal pokračovať v štúdiu alebo v samotnej voľbe povolania si bude môcť v spolupráci s odborníkmi s CPPPaP doslova posvietiť na svoje silné a slabé stránky.

STREDA | 30. 11. 2022

EURES – práca a život v Európe

9:30

Ivana Sentpéteryová, EURES

Trenčín je mesto, v ktorom chceš študovať

10:00

Matej Drobný, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zhmotni svoj biznis nápad!

10:30

Jana Kolesárová, Slovak Business Agency

Uchádzaj sa o štipendium – zaži štúdium v zahraničí!

11:00

Zuzana Kalináčová, Slovenská akademická informačná agentúra

Studuj na Univerzitě Karlově v Praze

11:30

Dominika Kovačovičová a Natália Ručkayová, Univerzita Karlova

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

11:45

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Nie pre školu, ale pre život sa učíme

12:00

Liana Ivanová, Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, Košice

Studuj na Masarykově univerzitě v Brně

12:30

Veronika Carbochová, Masarykova univerzita

IT Ťa potrebuje

13:00

Viktor Mitruk, IT Valley

Objavuj s Prírodovedeckou fakultou UK

13:30

Michaela Dörnhöferová, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Benefity štúdia na slovensko-francúzskej bilingválnej sekcii

14:00

Zuzana Calvet, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Košiciach

Stipendijní studium v ČR

14:30

Digital Academy

ŠTVRTOK | 1. 12. 2022

Nie pre školu, ale pre život sa učíme

8:30

Liana Ivanová, Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, Košice

Neprestaň sa pýtať, Prírodovedecká fakulta UK

9:00

Michaela Dörnhöferová, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Zhmotni svoj biznis nápad!

9:30

Jana Kolesárová, Slovak Business Agency

Trenčín je mesto, v ktorom chceš študovať

10:00

Matej Drobný, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

EURES – práca a život v Európe

10:30

Jarmila Koliová, EURES

Studuj na Univerzitě Karlově v Praze

11:00

Dominika Kovačovičová a Natália Ručkayová, Univerzita Karlova

Uchádzaj sa o štipendium – zaži štúdium v zahraničí!

11:30

Zuzana Kalináčová, Slovenská akademická informačná agentúra

IT Ťa potrebuje

12:00

Viktor Mitruk, IT Valley

Studuj na Masarykově univerzitě v Brně

12:30

Veronika Carbochová, Masarykova univerzita

Štúdium na Lacáku

13:00

Ľubica Fedorová, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Košiciach

Predstavenie spoločnosti Marelli Kechnec Slovakia

13:30

Toporová Monika, HR Manager
Hliváková Andrea, Production Manager
Dičák Martin, Manufacturing Engineering and Maintenance Manager

Košice
Východ nie je exit
Technická univerzita v Košiciach
Apolis
Fun Radio
Progress promotion Košice
SBA

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice