Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Demänová 393, Liptovský Mikuláš 03101, Slovensko

+421 960 42 3458

Typ školy: vysoká škola

Číslo stánku: 11

Odbory:

  • humanitný
  • technický

Katedry:

  • Katedra informatiky
  • Katedra strojárstva
  • Katedra elektroniky
  • Katedra logistického zabezpečenia
  • Katedra spoločenských vied a jazykov
  • Katedra telesnej výchovy a športu
  • Katedra bezpečnosti a obrany
  • Katedra vojenskej taktiky a operačného umenia

Stručná charakteristika:

Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika ako jediná vysoká vojenská škola v SR v rámci vzdelávacieho a výcvikového procesu formuje a rozvíja vedomosti, odborné schopnosti a zručnosti svojich kadetov a študentov tak, aby boli pripravení plniť úlohy v oblasti zabezpečenia bezpečnosti a obrany SR.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice