Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Demänová 393, Liptovský Mikuláš 03101, Slovensko

+421 940 423 458

Typ školy: vysoká škola

Číslo stánku: 8

Odbory:

  • humanitný
  • technický

Katedry:

  • Katedra informatiky
  • Katedra strojárstva
  • Katedra elektroniky
  • Katedra logistického zabezpečenia
  • Katedra spoločenských vied a jazykov
  • Katedra telesnej výchovy a športu
  • Katedra bezpečnosti a obrany
  • Katedra vojenskej taktiky a operačného umenia

Stručná charakteristika:

Akadémia ozbrojených síl je  vojenská vysoká škola medzinárodného významu, ktorá poskytuje kvalitné, medzinárodne porovnateľné vzdelanie v oblasti obrany a vojenstva, zabezpečuje vojenskú prípravu a výcvik budúcich dôstojníkov, realizuje výskum a vývoj, garantuje rozvoj vied v oblasti obrany štátu a vojenských technológií.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice