DASATO Academy

Horovce 213, Horovce 020 62, Slovenská republika

+421 917 242 415

Číslo stánku: 16

Stručná charakteristika:

Organizácia DASATO vznikla v roku 2017 ako iniciatíva, ktorá vedie mladých ľudí k podnikavosti a angažovanosti. Cieľom DASATO je, aby boli mladí ľudia lepšie pripravení na budúcnosť cez prax, zručnosti 21.storočia, komunitu angažovaných ľudí a sebapoznanie. Hlavným produktom organizácie je DASATO Academy – ročný program neformálneho vzdelávania pre stredoškolákov/čky v jednotlivých regiónoch Slovenska. V súčasnosti pôsobí v Trenčianskom, Trnavskom, Žilinskom a Košickom kraji, kde sa zameriava na inovatívne vzdelávanie stredoškolákov/čok z rôznych kútov Slovenska. Organizácia tak rozvíja mladých ľudí, pripravuje ich na budúcnosť a inovuje vzdelávanie na Slovensku. DASATO Academy osobnostne aj kariérne rozvíja angažovaných stredoškolákov/čky cez individuálny mentoring, workshopy zamerané na sebarozvoj a zručnosti 21. storočia, inšpiratívne diskusie, projekty v praxi s neziskovým, verejným a súkromným sektorom ako i tvorbu vlastných projektov.

.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice