EF Education First

Bottova 1, Bratislava 81109, Slovensko

+421 2 321 790 18

Číslo stánku: 

Stručná charakteristika:

Otvárame svet pomocou jazykového vzdelávania, kultúrnej výmeny, akademických programov a edukačného cestovania.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice