EURES Slovensko

Špitálska 8, Bratislava 81267, Slovensko

+421 55 244 26 72

Číslo stánku: 17

Stručná charakteristika:

EURES je európska sieť služieb zamestnanosti koordinovaná ELA (Európsky orgán práce), ktorej cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci krajín EÚ/EHP a Švajčiarska. EURES poskytuje bezplatné služby uchádzačom, ktorí si hľadajú pracovné uplatnenie v Európe a európskym zamestnávateľom hľadajúcim pracovnú silu v rámci týchto krajín. EURES ponúka databázu overených voľných pracovných miest v rámci celej Európy, informácie o životných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ/EHP, registračných procedúrach, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení, ako aj profesionálne poradenstvo pri tvorbe životopisu a finančnú podporu pracovnej mobility.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice