EURES Slovensko

Špitálska 8, Bratislava 812 67, Slovensko

+421 55 244 26 72

Číslo stánku: 15

Stručná charakteristika:

EURES (European Employment Services) je európska sieť založená v roku 1994 s cieľom uľahčiť voľný pohyb pracovníkov. Od svojho vzniku sa usiluje o to, aby občania Európskej únie mali k dispozícii rovnaké príležitosti napriek jazykovým bariéram, kultúrnym rozdielom, byrokratickým prekážkam, rozdielnym právnym predpisom v oblasti pracovného práva a nedostatkom v uznávaní osvedčení o vzdelaní v celej Európe. Sieť koordinuje Európsky orgán práce (European Labour Authority – ELA). EURES poskytuje bezplatné služby klientom, ktorí si hľadajú pracovné uplatnenie v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarsku a bezplatný servis zamestnávateľom hľadajúcim pracovné sily v rámci týchto krajín. Využívaním služieb siete EURES získate informácie o voľných pracovných miestach k overeným európskym zamestnávateľom, informácie o európskom trhu práce, životných a pracovných podmienkach v jednotlivých krajinách EÚ/EHP, poradenstvo a služby v oblasti náboru pracovných síl.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice