Gymnázium Alejová

Alejová 1, Košice 04149, Slovensko

+421 55 729 6686

Typ školy: Gymnázium

Číslo stánku: 34

Stručná charakteristika:

Škola vznikla v roku 1988 ako druhé osemročné gymnázium na Slovensku a jej snahou je pre každého žiaka vytvárať náročné a silne motivujúce študijné prostredie, podporovať jeho tvorivosť, samostatnosť a kritické myslenie. V škole sa využívajú zmodernizované odborné učebne a laboratóriá. Športového ducha žiaci posilňujú vo vynovenej telocvični, posilňovni, pohybovom štúdiu a na troch vonkajších ihriskách. V osemročnej forme štúdia sa škola zameriava na vzdelávanie talentovaných žiakov s nadaním na matematiku. Špeciálne sa venuje intelektovo nadaným žiakom. Od školského roku 2020/2021 škola otvára triedu so zameraním na matematiku pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v rámci experimentálneho overovania. V štvorročnej forme štúdia si žiaci vyberajú z dvoch profilácií: Sociálne zručnosti a sebaprezentácia a Programovacie a interaktívne prostredia. Ich cieľom je pripraviť tvorivých a schopných absolventov, ktorí budú úspešne pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice