Gymnázium Milana Rastislava Štefánika

Nám. L. Novomeského 4, Košice 04224, Slovensko

+421 55 622 73 83

Typ školy: Gymnázium

Číslo stánku: 53

Stručná charakteristika:

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika patrí medzi najstaršie stredné školy na východnom Slovensku, do roku 1858 bolo jedinou strednou školou v Košiciach a do roku 1918 jediným klasickým gymnáziom v tomto meste. Popri existujúcom štúdiu na 4-ročnom gymnáziu a na 8-ročnom gymnáziu (s rozšírenou výučbou cudzích jazykov – francúzsky, anglický, nemecký a ruský jazyk) ponúka štúdium na slovensko-francúzskej bilingválnej sekcii založenej na základe medzivládnej dohody s Francúzskou republikou zameranom na výučbu vybraných prírodovedných predmetov vo francúzskom jazyku, ako aj na slovensko-ruskej bilingválnej sekcii so zameraním na výučbu vybraných humanitných predmetov v ruskom jazyku.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice