Gymnázium Milana Rastislava Štefánika

Nám. L. Novomeského 4, Košice 042 24, Slovensko

+421 917 189 580

Typ školy: Gymnázium

Číslo stánku: 25

Stručná charakteristika:

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Košiciach je úplná stredná škola všeobecnovzdelávacieho charakteru s dvomi študijnými odbormi: 7902J – gymnázium ➢ 4 a 8 – ročné štúdium 7902J 74 – gymnázium – 5 – ročné bilingválne štúdium ➢ slovensko-francúzska bilingválna sekcia so zameraním na štúdium vybraných prírodovedných predmetov vo francúzskom jazyku ➢ slovensko-ruská bilingválna sekcia so zameraním na štúdium vybraných spoločenskovedných predmetov v ruskom jazyku.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice