Gymnázium Opatovská

Opatovská cesta 7, Košice 04001, Slovensko

+421 55 727 4414

Typ školy: Gymnázium

Číslo stánku: 37

Stručná charakteristika:

Gymnázium na Opatovskej ceste  je tu už vyše 40 rokov. Ponúka  kvalitnú výučbu  cudzích jazykov, s možnosťou získania medzinárodných certifikátov a moderných technologických zručností.študijné odbory: 7902 J 74 –  5-ročné bilingválne štúdium slovensko-nemecké a slovensko-anglické 7902 J – 4-ročné a 8-ročné štúdium Zrekonštruované komunitné priestory školy. Nemecký lektor, anglickí lektori a jednotný tím fundovaných slovenských jazykárov.  Možnosť bezplatne získať jazykové certifikáty DSD I, DSD II. Medzinárodné projekty Comenius. Bohatá ponuka exkurzií, krúžkov, mimoškolských akcií. Výborná školská jedáleň.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice