Gymnázium Park mládeže

Park mládeže 5, Košice 04001, Slovensko

+421 55 633 54 70

Typ školy: Gymnázium

Číslo stánku: 45

Stručná charakteristika:

Vzdelávanie na našej škole je zamerané na to, aby žiak nadobudol všeobecný základ vzdelania  a kľúčové  kompetencie. Kladieme dôraz na uplatnenie  v praxi, osobný  a sociálny život. Poslaním  našej školy je: všeobecné vzdelanie, príprava na štúdium na vysokej škole a pre prax, výchova  adaptabilných  ľudí s pozitívnym prístupom k životu. Zmyslom gymnázia je vybaviť žiakov systematickou štruktúrou poznávania, aby sa v celom živote profesijne a osobnostne rozvíjali. V školskom roku 2022/2023 poskytuje vzdelávanie v troch študijných odboroch: Klasické štúdium-1 trieda bez zamerania (klasické) – 4-ročné štúdium-1 trieda s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka – 4-ročné štúdium-2 triedy bilingválne  štúdium (slovensko-španielske) – 5-ročné štúdium-1 trieda bilingválne štúdium (slovensko-anglické) – 5-ročné štúdiumAby sme umožnili našim žiakom kvalitnú prípravu na ďalšie štúdium, môžu si žiaci od 3. a 4. ročníka zvoliť voliteľné predmety, z ktorých budú maturovať.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice