Gymnázium Šrobárova

Šrobárova 1, Košice 04223, Slovensko

+421 55 202 1333

Typ školy: Gymnázium

Číslo stánku: 33

Stručná charakteristika:

História našej Šrobárky siaha do roku 1891, je teda jednou z najstarších škôl v Košickom kraji. To, že má taký úctyhodný „vek“, a stále v nej pulzuje študentský život, svedčí o pretrvávajúcom záujme o štúdium u mnohých generácií našich žiakov. Štýlová historická budova s výbornou polohou a dostupnosťou je medzi košickými gymnáziami najvyhľadávanejšou. Dnes je to moderná dynamická škola s dvadsiatimi triedami a 600 žiakmi. Najdôležitejším poslaním nášho gymnázia je pripraviť žiakov na vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí. Renomé nám tvoria naši absolventi, medzi ktorými sú významné osobnosti z oblasti vedeckého, umelecko-kultúrneho či spoločensko-politického života.Naša škola ponúka 5 vzdelávacích programov. Vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka, vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov, vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním informatiky, všeobecný vzdelávací program.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice