Gymnázium Šrobárova

Šrobárova 1, Košice 04223, Slovensko

+421 55 202 1333

Typ školy: Gymnázium

Číslo stánku: 31

Stručná charakteristika:

Gymnázium Šrobárova 1 je škola s bohatou tradíciou a jedinečným vzdelávacím programom. Ponúkame všeobecné vzdelanie pre žiakov vo veku od 15 do 19 rokov a v tomto školskom roku sme otvorili aj dvojročný medzinárodný program International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) a sme kandidátskou školou pre nižší stupeň medzinárodného vzdelávania IB Middle Years Programme (IB MYP). Našou snahou je podporovať všetkých žiakov v tom, aby sa vzdelávali po celý život a stali sa zodpovednými občanmi, ktorí dokážu zvládnuť všetky budúce výzvy, lokálne aj globálne. V partnerskej spolupráci s rodičmi a komunitou je naším cieľom vytvoriť pre žiakov podnetné príležitosti na vzdelávanie, a to v rámci prostredia školy aj mimo neho. Takto podporíme našich žiakov v rozvíjaní vedomostí, kritického myslenia a charakterových vlastností, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie úspechu v technologicky vyspelom svete.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice