Gymnázium sv. Košických mučeníkov

Čordákova 50, Košice 040 23, Slovensko

+421 911 872 801

Typ školy: Cirkevné gymnázium

Číslo stánku: 32

Stručná charakteristika:

Gymnázium je etablované v sieti škôl viac ako 20 rokov. Ponúka vzdelávanie v IT vetve alebo v štandardnej vetve. Už od I. ročníka si študenti volia časť predmetov a umocňujú svoju následnú profiláciu. Silnou devízou školy je participácia žiakov a učiteľov na programe Erasmus+ a medzinárodných vzdelávacích mobilitách. Okrem anglického jazyka sú v ponuke francúzsky, nemeký a taliansky jazyk. Aktívnym prvkom gymnázia je práca v tímoch, účasť na súťažiach a umelecká a kreatívna činnosť. Kybernetický bezpečnostný tím kooperuje s univerzitami a tým sa žiaci implicitne zúčastňujú podujatí organizovaných vysokými školami. Práca v redakčnej rade časopisu Quo vadis predstavuje benefit v príprave najlepšieho študentského časopisu na Slovensku. Pokojné a bezpečné prostredie, tradičné vzdelanie, medzigeneračné podujatia a vedecké aspekty sú podstatné atribúty nášho gymnázia.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice