Gymnázium sv. Košických mučeníkov

Čordákova 50, Košice 04023, Slovensko

+421 55 787 3421

Typ školy: Cirkevné gymnázium

Číslo stánku: 46

Stručná charakteristika:

Gymnázium je v sieti škôl viac ako 20 rokov. Poskytuje štandardné 4-ročné vzdelávanie v bezpečnom prostredí. Už od prvého ročníka majú žiaci možnosť profilovať sa podľa zamerania a vyberajú si niektoré predmety. Jednou z možností je IT vetva spojená s vyučovaním programovania v rozsahu 500 hodín za štúdium v spolupráci s IT firmami. Ďalšou možnosťou je klasická a umelecká vetva. Z cudzích jazykov je na výber anglický, nemecký, francúzsky a taliansky jazyk. Študenti absolvujú vzdelávanie v zahraničí v rámci programu Erasmus+. V rámci voľnočasových aktivít je možnosť navštevovať umeleckú školu a získať patričné umelecké vzdelanie alebo rozvíjať koncept dobrovoľníctva. Gymnázium je otvorené všetkým žiakom, rozvíja kreativitu, osobnosť v rámci hodnotového zamerania školy a transparentnosti. O úspešnosti gymnázia svedčí umiestnenie absolventov, výsledky v maturitnej skúške a referencie.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice