Hotelová akadémia

Južná trieda 10, Košice 04001, Slovensko

+421 55 726 0705

Typ školy: Hotelová akadémia

Číslo stánku: 32

Stručná charakteristika:

Húževnatosť Odbornosť Tvorivosť Efektívnosť Lojalita Komplexnosť Atraktivita História školy prešla náročnou cestou, v cieľovej rovine ktorej je dnes široká škála ponúkaných odborov pripravujúcich absolventov pre oblasť hotelierstva, cestovného ruchu, gastronómie a potravinárstva. Súčasným žiakom ponúkame štúdium v študijných odboroch hotelová akadémia a s duálnym vzdelávaním kuchár, čašník servírka; v učebných odboroch cukrár kuchár a cukrár pekár. Žiaci vítajú možnosť rozvíjať svoje kompetencie pri získavaní certifikátov z kurzov barman, barista, animátor a účtovníctvo. Škola je zapojená do programu ERASMUS+,s čím súvisí šanca rozšíriť si svoje jazykové a odborné zručnosti prostredníctvom pobytov v zahraničí.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice