Hotelová akadémia

Južná trieda 10, Košice 040 01, Slovensko

+421 55 726 0705

Typ školy: Hotelová akadémia

Číslo stánku: 35

Stručná charakteristika:

História školy prešla náročnou cestou, v cieľovej rovine ktorej je dnes široká škála ponúkaných odborov pripravujúcich absolventov pre oblasť hotelierstva, cestovného ruchu, gastronómie a potravinárstva. Súčasným žiakom ponúkame štúdium v študijných odboroch hotelová akadémia a v učebných odboroch kuchár, cukrár kuchár, cukrár pekár a nadstavbové štúdium. Ponúkame duálne vzdelávanie a inštitút produktívnej práce (finančné ohodnotenie praxe) . Žiaci vítajú možnosť rozvíjať svoje kompetencie pri získavaní certifikátov z kurzov barman, barista, animátor a účtovníctvo, zúčastňovať sa rôznych súťaží.Poskytujeme ubytovanie vo vlastnom školskom internáte spolu so školskou jedálňou, kvalitné vybavenie počítačových, jazykových, odborných učební a dielní. Škola je zapojená do programu ERASMUS+, s čím súvisí šanca rozšíriť si svoje jazykové a odborné zručnosti prostredníctvom pobytov v zahraničí.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice