Mesto Košice

Trieda SNP 48/A, Košice 04011, Slovensko

+421 55 64 19 111

Číslo stánku: 16

Stručná charakteristika:

Mesto Košice je druhým najväčším zamestnávateľom v Košiciach, ponúka pracovné príležitosti v mestských podnikoch a organizáciách, v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta i v radoch mestskej polície.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice