Minebea Slovakia

K letisku 1637, Košice – Barca 04017, Slovensko

+421 55 727 8111

Číslo stánku: 21

Stručná charakteristika:

Minebea Slovakia s.r.o. so sídlom v Košiciach je najnovším výrobným závodom a výskumno-vývojovým strediskom koncernu MinebeaMitsumi v Európe. Pod hlavičkou jedného závodu patriaceho do koncernu MinebeaMitsumi zastrešuje závod v Košiciach niekoľko samostatných výrobných divízií. Zameriava sa najmä na produkciu a vývoj inovatívnych pohonných technológií, elektromotorčekov pre odvetvie výroby automobilov a priemyslu. Súčasťou je aj výskumno vývojové stredisko MDCK (Minebea Development Centre Košice), ktoré úzko spolupracuje s vývojovým strediskom MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH v Nemecku. Poskytuje uplatnenie odborníkom v oblasti informačných technológií, elektrotechniky, vedy a výskumu.
Stredná priemyselná škola elektrotechnická v spolupráci so spoločnosťou Minebea Slovakia s.r.o. svojich budúcich absolventov pripravuje so širokým všeobecnovzdelávacím základom v štvorročnom maturitnom študijnom odbore 2675 M Elektrotechnika s možnosťou špecializácie na priemyselnú informatiku alebo elektroenergetiku a v študijnom odbore 2561 M Informačné a sieťové technológie, ktoré je zamerané na oblasť informatiky. Ďalšie informácie nájdete na www.spseke.sk.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice