Obchodná akadémia

Polárna 1, Košice 04012, Slovensko

+421 55 674 62 67

Typ školy: Obchodná akadémia

Číslo stánku: 36

Stručná charakteristika:

Poď študovať duálne na obchodnej akadémií.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice