Obchodná akadémia

Polárna 1, Košice 04012, Slovensko

+421 55 674 62 67

Typ školy: Obchodná akadémia

Číslo stánku: 43

Stručná charakteristika:

Študuj na polarke duálne.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice