Premonštrátske gymnázium

Kováčska 28, Košice 04001, Slovensko

+421 901 193 715

Typ školy: Cirkevné gymnázium

Číslo stánku: 30

Stručná charakteristika:

Premonštrátske gymnázium je moderná škola, stavajúca na tradícii. Disponuje nadštandardne vybavenými triedami, prírodovedným laboratóriom, PC učebňou, multimediálnou učebňou, jazykovou učebňou a telocvičňou. Pre žiakov máme študentskú klubovňu s knižnicou a internetovým hniezdom a posilňovňu. Študenti majú výber z jazykov: angličtina, nemčina, ruština, taliančina. Od prvého ročníka sa môžu profilovať zvolením výberového predmetu (latinčina, finančná gramotnosť) Ďalšie semináre si vyberajú v 3. a 4.ročníku. Študenti počas štúdia na našej škole môžu získať certifikáty v IT oblasti. Štandardné vzdelávacie aktivity sú doplnené akciami doma (kurzy, účelové cvičenia, divadla, exkurzie, výstavy, spolupráca s UPJŠ, SAV a IT firmami) aj v zahraničí (Izrael, CERN vo Švajčiarsku, USA, Rím, Praha, a mnohé iné). Určite u nás NENÁJDETE obrovské triedy s viac ako 25 žiakmi a neosobnú anonymitu, obsah štúdia, ktorý sa desaťročia nemenil, či ošúchané vybavenie pamätajúce ešte rodičov našich študentov.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice