Prešovská univerzita v Prešove

Ul. 17. novembra 15, Prešov 08001, Slovensko

+421 917 946 501

Typ školy: vysoká škola

Číslo stánku: 11

Odbory:

 • prírodovedný
 • humanitný
 • umelecký
 • ekonomický

Fakulty:

 • Filozofická fakulta
 • Gréckokatolícka teologická fakulta
 • Fakulta humanitných a prírodných vied
 • Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
 • Pedagogická fakulta
 • Pravoslávna bohoslovecká fakulta
 • Fakulta športu
 • Fakulta zdravotníckych odborov
 • Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín

Stručná charakteristika:

Na Prešovskej univerzite v Prešove zabezpečuje vzdelávanie osem fakúlt (Filozofická fakulta, Gréckokatolícka teologická fakulta, Fakulta humanitných a prírodných vied, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu, Pedagogická fakulta, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Fakulta športu, Fakulta zdravotníckych odborov) a niekoľko univerzitných centier. Ponúka širokú škálu študijných programov, pričom mnohé z nich sú na Slovensku ojedinelé. Študijné odbory a programy sú rozdelené do rôznych podskupín, ku ktorým patria pedagogické vedy, humanitné vedy, spoločenské a behaviorálne vedy, masmediálna komunikácia, ekonómia a manažment, vedy o neživej prírode, vedy o živej prírode, nelekárske zdravotnícke vedy, osobné služby, ekologické a environmentálne vedy. Univerzita vytvára priestor pre prípravu kvalifikovaných odborníkov a zároveň rozvíja tvorivé a kritické myslenie, učenie, porozumenie a podnecuje osobnú angažovanosť.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice