SAIA, n. o. - Slovenská akademická informačná agentúra

Sasinkova 10, Bratislava 81220, Slovensko

+421 55 200 09 87

Číslo stánku: 23

Stručná charakteristika:

SAIA, n. o. je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje medzinárodnú akademickú a vedeckú spoluprácu poskytovaním informácií o možnostiach štúdia v zahraničí, existujúcich štipendiách a grantoch študentom, doktorandom, učiteľom a výskumným pracovníkom. Svoje služby poskytuje aj prostredníctvom regionálnych pracovísk v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a Žiline. Aktuálne programy SAIA, n. o.: Akademické mobility – štipendijné pobyty na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád, CEEPUS – Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdium, Akcia Rakúsko – Slovensko, EURAXESS Slovensko, Národný štipendijný program, Štipendiá pre lektorov francúzskeho jazyka na Slovensku (BPFDS).

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice