Slovenská asociácia koučov SAKo

Tajov 1127, Tajov 976 34, Slovensko

+421 905 126 698 / +421 903 201 019

Číslo stánku: 19, 56

Stručná charakteristika:

SAKo je organizácia, ktorá vytvorila z koučovania preferovaný spôsob rozvoja potenciálu jednotlivcov, tímov a organizácií. Buduje komunitu pre ľudí, spolupracujúcich na rozvoji umenia, vedy a praxe profesionálneho kočovania, na jeho propagácii a legislatívnej podpore. Od roku 2005 združujeme koučov profesionálov a máme viac ako 200 členov.

.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice