Stredná odborná škola automobilová

Moldavská cesta 2, Košice 041 99, Slovensko

+421 55 676 5700

Typ školy: Stredná odborná škola

Číslo stánku: 41

Stručná charakteristika:

Stredná odborná škola s dlhoročnou tradíciou (od r. 1885) so zameraním na automobilový priemysel, elektrotechniku a bezpečnostné systémy v doprave a priemysle. Poskytujeme vzdelávanie v dennej aj externej forme štúdia v odboroch:a) 2487 H autoopravár (01- mechanik, 02- elektrikár, 03-karosár, 04- lakovník),b) 2495 K autotronik, c) 2697 K mechanik elektrotechnik (silnoprúdová technika a informačné technológie), d) 2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle. Sme Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel Košického samosprávneho kraja. Už od r. 2015 sme zapojený do systému duálneho vzdelávania (SDV). Spolupracujeme so 17 zamestnávateľmi v rámci SDV a viac ako 30 zamestnávateľmi v rámci súkromnej praxe. Naši žiaci dosahujú pravidelne výborné výsledky na odborných súťažiach- Autoopravár Junior, Young Car Mechanic, Enersol, VSD tímová súťaž a iné. Deň otvorených dverí- kontaktuj: sosake@sosake.sk. Tešíme sa.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice