Stredná odborná škola beauty služieb

Gemerská 1, Košice 04001, Slovensko

+421 55 642 4371

Typ školy: Stredná odborná škola

Číslo stánku: 57

Stručná charakteristika:

Stredná odborná škola beauty služieb zameraná na vzdelávanie žiakov v oblasti poskytovania kaderníckych, kozmetických a vizážistických služieb.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice