Stredná odborná škola beauty služieb

Gemerská 1, Košice 04001, Slovensko

+421 55 642 4371

Typ školy: Stredná odborná škola

Číslo stánku: 37

Stručná charakteristika:

Aktuálny zoznam odborov pre šk. rok 2024/2025 4-ročné študijné odbory: 6425 K kaderník – vizážista – absolvent je kvalifikovaný odborník so širokým odborným profilom, schopný vykonávať odborné činnosti súvisiace s kozmetickými a kaderníckymi službami, štúdium je ukončené maturitnou skúškou. 6463 K kozmetik – vizážista – absolventi ovládajú kompletné kozmetické ošetrenie tváre s prístrojovou technikou, rôzne techniky líčenia, ktoré dokážu zosúladiť s celkovým vzhľadom zákazníka, štúdium je ukončené maturitnou skúškou. 3-ročný učebný odbor: 6456 H kaderník – absolvent ovláda práce spojené s tvorbou účesov, techniky strihania, farbenia, preparácie vlasov a poskytovanie poradenstva, štúdium ukončené záverečnou skúškou. 2- ročný študijný nadstavbový odbor: 6403 L podnikanie v remeslách a službách – rozširuje a prehlbuje odborné a praktické vedomosti a schopnosti absolventov 3-ročného odboru kaderník, štúdium je ukončené maturitnou skúškou.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice