Stredná odborná škola informačných technológií

Ostrovského 1, Košice 04001, Slovensko

+421 55 643 1978

Typ školy: Stredná odborná škola

Číslo stánku: 38

Stručná charakteristika:

Naša škola sa prispôsobuje súčasným trendom, aktuálnym požiadavkám spoločnosti v rámci vytvárania nových príležitostí na štúdium nielen žiakov, ale i učiteľov a prichádza stále s novými možnosťami. Jednou z nich je aj Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice