Stredná odborná škola informačných technológií

Ostrovského 1, Košice 040 01, Slovensko

+421 55 643 1978

Typ školy: Stredná odborná škola

Číslo stánku: 40

Stručná charakteristika:

SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice patrí v rebríčku vybavenia a modernosti medzi top školy v regióne. Škola vzdeláva mladých ľudí v atraktívnych študijných odboroch zameraných na počítačové technológie.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice