Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia

Bocatiova 1, Košice 040 01, Slovensko

+421 55 632 34 75

Typ školy: Stredná odborná škola

Číslo stánku: 38

Stručná charakteristika:

Stredná odborná škola so zameraním na obchod, cestovný ruch, gastronómiu a služby.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice