Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

Južná trieda 48, Košice 04001, Slovensko

+421 911 912 284

Typ školy: Stredná odborná škola

Číslo stánku: 43

Stručná charakteristika:

Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda v Košiciach je jedinou cirkevnou pedagogickou školou na východe Slovenska. /Košický resp. Prešovský kraj/ Nachádza sa v širšom centre Košíc, mestskej časti Košice – Juh. Jej zriaďovateľom je Gréckokatolícka eparchia v Košiciach. V súčasnosti má škola 8 tried dennej formy a 2 triedy externej formy štúdia, vzdeláva 240 žiakov. Škola si počas necelých 20 rokov svojej existencie vybudovala dobré meno a nezastupiteľné miesto v oblasti stredného odborného vzdelávania pedagogicko – sociálneho charakteru v regióne Východného Slovenska. Charakterizuje ju rodinná atmosféra, vysoko kvalifikovaný pedagogický zbor a vynikajúca príprava do praxe v partnerských zariadeniach.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice