Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

Južná trieda 48, Košice 04001, Slovensko

+421 910 47 9525

Typ školy: Stredná odborná škola

Číslo stánku: 51

Stručná charakteristika:

Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda je dlhodobo stabilným poskytovateľom výchovno – vzdelávacieho procesu v študijných odboroch pedagogického a sociálneho zamerania. Maturitné vzdelanie v rámci skupiny odborov 76 Učiteľstvo tu v dennej i externej forme doteraz úspešne ukončilo vyše tisíc absolventov. SOŠPg to je vynikajúca príprava do praxe – budúceho zamestnania v materských školách, školských kluboch detí či v sociálnej sfére a zároveň kvalitné základy pre štúdium v príbuzných odboroch na VŠ – to všetko v širšom centre Košíc…

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice