Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Kukučínova 23, Košice 04001, Slovensko

+421 55 685 5389

Typ školy: Stredná odborná škola

Číslo stánku: 31

Stručná charakteristika:

Sme škola s viac ako 50 ročnou tradíciou a jedinečnými odbormi nielen v Košickom kraji, ale aj na Slovensku. Ponúkame kvalitné vzdelávanie s podporou IKT, kvalitnú odbornú prax v systéme duálneho vzdelávania a na zmluvných pracoviskách. Náš vysokokvalifikovaný pedagogický zbor pripravuje žiakov pre oblasť poľnohospodárstva, potravinárstva, ale aj služieb. Sme flexibilní, prispôsobujeme sa potrebám trhu práce, študentom, aj ich rodičom. Poskytujeme štúdium nielen v dennej , ale aj večernej a diaľkovej forme. Pre absolventov strednej školy s maturitou ponúkame pomaturitné štúdium.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice