Stredná odborná škola technická

Kukučínova 23, Košice 040 01, Slovensko

+421 55 622 80 31

Typ školy: Stredná odborná škola

Číslo stánku: 58

Stručná charakteristika:

Stredná odborná škola technická v Košiciach je štátnou školou, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Nachádza sa neďaleko historického centra mesta. V škole študujú žiaci z Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja. Súčasťou školy je školský internát, telocvičňa s lezeckou stenou, posilňovňa, futbalové, volejbalové a workoutové ihrisko, školská jedáleň, bufet a školský klub. Teoretické vyučovanie prebieha vo vynovených odborných učebniach a praktické vyučovanie v dielňach vybavenými modernými technológiami a v jednotlivých firmách a podnikoch (zamestnávatelia), s ktorými škola spolupracuje. Výchova mimo vyučovania poskytuje množstvo zaujímavých krúžkov a aktivít. Žiaci majú možnosť stať sa členmi nášho dobrovoľného hasičského zboru, ktorý je na škole zriadený, možnosť získať vodičský, zváračský či pilčícky preukaz. Škola poskytuje štúdium v stavebno-technických odboroch v dvojročných, trojročných, štvorročných odboroch ako aj v dvojročnom nadstavbovom štúdiu.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice