Stredná odborná škola železničná

Palackého 14, Košice 04001, Slovensko

+421 55 622 8386

Typ školy: Stredná odborná škola

Číslo stánku: 47

Stručná charakteristika:

Stredná odborná škola železničná v Košiciach sa radí medzi popredné stredné odborné školy na úrovni modernej školy s dopravným zameraním. Podporuje duálne vzdelávanie žiakov s aktívnou účasťou spolupracujúcich spoločností. Pripravuje žiakov pre úspešné uplatnenie sa v strojárskych, elektrotechnických firmách, ale aj v oblasti dopravy, marketingu a komercie. V študijných odboroch poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, ktorého súčasťou je aj získanie výučného listu. Poskytuje tiež vzdelávanie na úrovni trojročných učebných odborov so zameraním na elektrotechniku a železničnú dopravu. Ponúka ubytovanie žiakom vzdialenejších regiónov v Školskom internáte, ktorý je súčasťou školy.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice