Stredná odborná škola železničná

Palackého 14, Košice 04001, Slovensko

+421 55 622 8386

Typ školy: Stredná odborná škola

Číslo stánku: 41

Stručná charakteristika:

Stredná odborná škola železničná sa radí medzi popredné stredné odborné školy východoslovenského regiónu. Je modernou s dopravným zameraním. Podporuje duálne vzdelávanie žiakov s aktívnou účasťou spolupracujúcich spoločností. Pripravuje žiakov pre úspešné uplatnenie sa  v strojárskych, elektrotechnických firmách, ale aj v oblasti dopravy, marketingu a komercie.  Poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, ktorého súčasťou je aj získanie výučného listu v študijných odboroch. Zároveň poskytuje svojim žiakom stredné odborné vzdelanie so získaním vysvedčenia o záverečnej skúške a výučného listu v trojročných učebných odboroch.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice