Stredná priemyselná škola dopravná

Hlavná 113, Košice 04001, Slovensko

+421 55 72 770 11

Typ školy: Stredná priemyselná škola

Číslo stánku: 51

Stručná charakteristika:

Stredná priemyselná škola, ponúkajúca úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou v oblasti dopravy v štyroch študijných odboroch: 1. dopravná akadémia, 2. prevádzka a ekonomika dopravy, 3. elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, 4. technika a prevádzka dopravy.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice