Stredná priemyselná škola dopravná

Hlavná 113, Košice 04001, Slovensko

+421 55 72 770 11

Typ školy: Stredná priemyselná škola

Číslo stánku: 42

Stručná charakteristika:

Stredná odborná škola, ktorá ako jediná v kraji ponúka komplexné vzdelanie v oblasti dopravy v 4 študijných odboroch ukončených maturitnou skúškou: elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, prevádzka a ekonomika dopravy, technika a prevádzka dopravy, dopravná akadémia.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice