Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Komenského 44, Košice 04001, Slovensko

+421 55 796 81 51

Typ školy: Stredná priemyselná škola

Číslo stánku: 22 (na stánku Minebea)

Stručná charakteristika:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v spolupráci so spoločnosťou Minebea Slovakia s.r.o. svojich budúcich absolventov pripravuje so širokým všeobecnovzdelávacím základom v štvorročnom maturitnom študijnom odbore 2675 M Elektrotechnika s možnosťou špecializácie na priemyselnú informatiku alebo elektroenergetiku a v študijnom odbore 2561 M Informačné a sieťové technológie, ktoré je zamerané na oblasť informatiky.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice