Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická

Lermontovova 1, Košice 04001, Slovensko

+421 55 632 5411

Typ školy: Stredná priemyselná škola

Číslo stánku: 50

Stručná charakteristika:

Sme školou so 143-ročnou tradíciou, ponúkame úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v  4-ročných študijných odboroch 3692 M geodézia, kartografia a kataster a 3650 M staviteľstvo. Odbor 3650 M staviteľstvo ponúkame v zameraní architektúra a interiérový dizajn, v zameraní pozemné staviteľstvo alebo v zameraní priestorové plánovanie. Naši absolventi sú pripravení  priamo pre výkon povolania alebo na vysokoškolské štúdium, najmä technického zamerania. Naše TOP:- modernizácia technického vybavenia a inovácia edukačného procesu (projekty, výučba v programoch ALLPLAN, CENKROS, KOKEŠ, MICROSTATION, SKETCHUP, PHOTOSHOP, AUTOCAD)- úspešnosť našich absolventov na trhu práce a na zahraničných VŠ- poloha a prostredie školy (blízko železničnej a autobusovej stanice, mestský park)- úspešnosť v súťažiach na celoštátnej a medzinárodnej úrovni- domáce a zahraničné exkurzie – študentská firma- multifunkčné ihrisko- jedáleň.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice