Stredná priemyselná škola strojnícka Košice

Komenského 2, Košice 04001, Slovensko

+421 55 796 11 00

Typ školy: Stredná priemyselná škola

Číslo stánku: 53

Stručná charakteristika:

Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach poskytuje od roku 1872 kvalitnú odbornú prípravu žiakov najmä v strojárskych študijných odboroch – strojárstvo, mechatronika, programátor obrábacích strojov a zariadení, mechanik strojov a zariadení a mechanik lietadiel – mechanika . Zaručuje ju dokonalé prepojenie teoretického a praktického vzdelávania a vykonávanie odbornej praxe u zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania, ale aj u ďalších zmluvných partnerov v regióne a v zahraničí.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice