Stredná športová škola

Trieda SNP 104, Košice 04011, Slovensko

+421 55 645 1166

Typ školy: Stredná športová škola

Číslo stánku: 56

Stručná charakteristika:

Škola poskytuje všeobecné a odborné vzdelávanie s podporou IKT, kvalitnú športovú prípravu a regeneráciu v školskom regeneračnom stredisku, stravovanie a ubytovanie priamo v budove škole, možnosť získať maturitnou skúškou licenciu trénera II. alebo III. stupňa vo zvolenom športe, odbornú prax na zmluvných pracoviskách. Odbory vyučované na škole:
7451 J – športové gymnázium
7471 M -športový manažment
7475 M – digitálne služby v športe
7476 M – spracovanie dát v športe

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice