Stredná zdravotnícka škola

Moyzesova 17, Košice 04001, Slovensko

+421 55 622 11 89

Typ školy: Stredná zdravotnícka škola

Číslo stánku: 49

Stručná charakteristika:

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice pripravuje stredných zdravotníckych pracovníkov – odborníkov s medicínsko-technickým zameraním. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v školských učebniach a laboratóriách, ale aj priamo v zdravotníckych zariadeniach pod vedením špecialistov z jednotlivých oblastí praxe. Klinická odborná prax sa uskutočňuje aj v súkromných lekárňach, zubných laboratóriách, očných optikách, zubných ambulanciách a súkromných zdravotníckych laboratóriách. Škola poskytuje vzdelávanie pre absolventov ZŠ v odboroch: asistent výživy, farmaceutický laborant, očný optik, zdravotnícky laborant, zubný asistent. Poskytuje aj vzdelávanie pre absolventov SŠ: denné pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore zubný technik, denné vyššie odborné štúdium v odbore diplomovaný rádiologický asistent, vyššie odborné štúdium v externej forme – diplomovaný optometrista.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice