Súkromná stredná odborná škola ekonomická – KOŠICKÁ AKADÉMIA

Tajovského 15, Košice 04001, Slovensko

+421 904 68 2778

Typ školy: Stredná odborná škola

Číslo stánku: 55

Stručná charakteristika:

Sme moderná stredná škola v historickom centre mesta. Ponúkame prepojenie odborného vzdelávanie s trhom práce, individuálny prístup pre každého žiaka, rozšírené vyučovanie anglického jazyka a informatiky, kvalifikovaný a empatický učiteľský zbor. Realizujeme programy medzinárodnej výmeny.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice