Súkromná stredná odborná škola ekonomická – KOŠICKÁ AKADÉMIA

Tajovského 15, Košice 04001, Slovensko

+421 904 68 2778

Typ školy: Stredná odborná škola

Číslo stánku: 30

Stručná charakteristika:

V spolupráci s partnermi ponúkame odborné vzdelanie v odbore OA a ISaS s rozšírenou výučbou anglického a talianského jazyka.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice