Súkromná stredná odborná škola

Bukovecká 17, Košice 04012, Slovensko

+421 904 91 4798

Typ školy: Súkromná stredná odborná škola

Číslo stánku: 48

Stručná charakteristika:

Škola bola zriadená a zaradená do siete škôl Ministerstva školstva Slovenskej republiky v roku 1999 ako Obchodná akadémia s akreditovanými študijnými odbormi poskytujúcimi stupeň vzdelania – úplné stredné odborné vzdelanie. V roku 2001 sa konali 1. maturitné skúšky v 2- ročnom pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu Sociálno-právna činnosť. Postupným rozširovaním vyučovania ďalších študijných odborov popri skupine odborov Ekonomiky a organizácie, obchodu a služieb o študijné odbory zo skupín Právne vedy a Učiteľstvo, škola dňom 1.9.2005 zmenila názov na Súkromnú strednú odbornú školu. V súčasnosti ponúka žiakom štúdium v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a sociálno – výchovný pracovník. Pre externých študentov je k dispozícií pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. V našej galérií nájdete množstvo zaujímavých aktivít, podujatí, programov a akcií nielen pre našich žiakov, ale aj pre širokú verejnosť.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice