Súkromná stredná odborná škola

Bukovecká 17, Košice 04012, Slovensko

+421 904 914 798

Typ školy: Súkromná stredná odborná škola

Číslo stánku: 46

Stručná charakteristika:

Vyučuje študijné odbory 3 odborných škôl, Pedagogickej akadémie, Sociálno-právnej akadémie a Obchodnej akadémie. Ako prvá stredná odborná škola v Košiciach má akreditáciu Ministerstva školstva Slovenskej republiky na vyučovanie študijných odborov Sociálno-výchovný pracovník a Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. V školskom roku 2012/13 sme otvorili nový študijný odbor: Animátor voľného času. Pre absolventov základných škôl ponúkame 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 7661 M sociálno-výchovný pracovník 7662 M animátor voľného času 6317 M obchodná akadémia. Pre absolventov stredných škôl Maturitné štúdium 7661 N sociálno-výchovný pracovník 6317 N obchodná akadémia Pomaturitné štúdium ​7649 N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo 6851 N sociálno-právna činnosť 7662 N animátor voľného času.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice