Súkromná stredná športová škola

Užhorodská 39, Košice 04011, Slovensko

+421 902 034 081

Typ školy: Súkromná stredná športová škola

Číslo stánku: 39

Stručná charakteristika:

Štúdium spojené so športom nikdy nemôže byť nuda a preto ŠTUDUJ a ŠPORTUJ! Škola poskytuje príležitosť športovo talentovaným deťom získať vzdelanie v moderne vybavenej škole. Získavanie vedomostí je v súlade s aktívnou športovou prípravou v jednotlivých športových odvetviach. Ponúkame nasledujúce odbory: – športové gymnázium – umožňuje skĺbiť vhodným denným režimom náročnú športovú prípravu a štúdium. Je zameraný na prípravu žiakov so športovým nadaním pre pokračovanie v štúdiu na vysokej škole, resp. dráhe profi. športovca. Absolvent vie vystupovať na verejnosti a dokáže komunikovať s novinármi, dorozumie sa dvoma svetovými jazykmi, ovláda prácu s počítačom. -športový manažment – je určený pre talentovaných športovcov a dobrých žiakov, ktorí okrem športovej kariéry chcú pracovať v oblasti športu v nižšom manažmente športových klubov a zväzov, i ako organizátori či podnikatelia v oblasti športu. Žiak ukončí štúdium maturitnou skúškou a získa osvedčenie trénera 3. kvalifikačného stupňa.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice