Súkromné gymnázium FUTURUM

Moyzesova 5, Košice 04001, Slovensko

+421 948 670 939

Typ školy: Gymnázium

Číslo stánku: 54

Stručná charakteristika:

Súkromné gymnázium Futurum ponúka anglickú bilingválnu, alebo bilingválnu a IT 5 – ročnú formu štúdia.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice