Technická univerzita v Košiciach

Letná 1/9, Košice-Sever 042 01, Slovensko

+421 915 879 843

Typ školy: vysoká škola

Číslo stánku: 1

Odbory:

 • prírodovedný
 • umelecký
 • ekonomický
 • technický

Fakulty:

 • Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 • Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
 • Strojnícka fakulta
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Stavebná fakulta
 • Ekonomická fakulta
 • Fakulta výrobných technológií
 • Fakulta umení
 • Letecká fakulta

Stručná charakteristika:

Technická univerzita v Košiciach je úspešnou vzdelávacou a výskumnou inštitúciou, ktorá sa teší vysokému rešpektu doma i v zahraničí. O našej kvalite referujú nezávislé externé celosvetové a európske rankingové agentúry. TUKE sa dlhodobo umiestňuje v prvej štvorke rebríčka najlepších univerzít na Slovensku. Našu skladbu fakúlt a ich vzájomný potenciál obdivujú kolegovia nielen doma, ale aj v zahraničí.

Univerzita si kladie za cieľ byť internacionálnou, interdisciplinárnou a podnikateľskou inštitúciou s jasnou koncepciou excelentnosti vo vede, vzdelávaní, ako aj transfere technológií, a tak byť schopná ponúknuť komplexné riešenia a angažovaný prístup.

Naša alma mater, ako jediná technická univerzita na Slovensku sa stala súčasťou siete európskych univerzít v rámci aliancie ULYSSEUS, ktorú tvorí 6 inštancií zo 6 krajín Európy.

.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice