Technická univerzita v Košiciach

Letná 1/9, Košice 04201, Slovensko

+421 907 394 351

Typ školy: vysoká škola

Číslo stánku: 1

Odbory:

 • prírodovedný
 • umelecký
 • ekonomický
 • technický

Fakulty:

 • Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 • Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
 • Strojnícka fakulta
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Stavebná fakulta
 • Ekonomická fakulta
 • Fakulta výrobných technológií
 • Fakulta umení
 • Letecká fakulta

Stručná charakteristika:

Sme super !

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice